Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 november 2021

Ruimere terrassen voor de horeca

Al eerder werd het Winterjasterras voorstel van D66 Leiden – waardoor horecaondernemers meer ruimte krijgen voor hun terras in tijden van de 1,5 meter samenleving – door de gemeenteraad aangenomen.  Ook voor komend jaar is een verlenging van de huidige uitgebreide terrasregels hard nodig voor deze ondernemers én hun personeel.

Helaas zijn de besmettingscijfers net als vorig jaar hoog, is de 1,5 meter regel weer terug als dringend advies en liggen extra overheidsmaatregelen in de lijn der verwachting. Tegelijkertijd willen veel Leidenaars, zeker als ze krap behuisd zijn, elkaar veilig kunnen blijven ontmoeten op onze terrassen: de huiskamers van Leiden. Daarom pleit D66 voor een verlenging van de uitgebreide terrasregels ten tijde van de 1,5 meter samenleving.

1,5 meter samenleving
In veel horecaondernemingen is er binnen geen ruimte om 1,5 meter afstand te houden, waardoor deze ondernemingen in coronatijd veel minder mensen kunnen ontvangen. En dat heeft grote gevolgen voor de omzet en dus voor het voortbestaan van deze cafés en restaurants. Door de horeca extra ruimte te geven voor hun terrassen doen we er als sociale stad alles aan om deze groep ondernemers te ondersteunen waardoor faillissementen die grote gevolgen zouden hebben voor de Leidse economie en werkgelegenheid hopelijk worden afgewend.

De huiskamers van Leiden
De ruimere terrassen zijn afgelopen zomer als succes ervaren door zowel ondernemers als door de gasten, terwijl overlast voor de buurt minimaal bleef. Leidse terrassen spelen als huiskamers van Leiden een belangrijke rol om elkaar veilig en verantwoord te ontmoeten tijdens de coronacrisis en dragen bij aan het veiligheidsgevoel en de sociale samenhang in de stad.