Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 juli 2008

Dossier-Trekvaartplein- Deel 2: De brug naar Poelgeest

“D66 heeft betoogd dat Oegstgeest hierover beter onderhandeld heeft dan Leiden. Paul van Meenen in een interruptiedebat met Janine Clement: “Leiden moet niet zo ChristenUnie zijn, niet zo braaf. Je mag het best eens oneens zijn met een buurgemeente.” Oegstgeest wilde destijds geen tunnel van Poelgeest naar de Merenwijk, ondanks dat Leiden in een…

Bekijk nieuwsbericht

Dossier-Trekvaartplein- Deel 1: Buurthuis erin

De gemeenteraad behandelde een raadsvoorstel met drie belangrijke besluiten voor het Trekvaartplein. Voor de massaal aanwezige bewoners was het belangrijkste dat er nu eindelijk een besluit zou vallen over de herinrichting van hun Trekvaartplein. Daar is hard aan gewerkt, en het was goed om te zien dat de bewoners en de gemeente het na jarenlange…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 juni 2008

Vragen D66 over brug Oegstgeest

“Schriftelijke vragen van D66 aan wethouder Witteman (De antwoorden zijn na de vragen ingevoegd). Naar aanleiding van het gewisselde in de vergadering van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid op 26 juni 2008 zou de fractie van D66 u graag het volgende voor willen leggen. Ter vergadering is de commissie een memo uitgereikt van…

Bekijk nieuwsbericht

Provinciale Staten kiest tevens voor boortunnel!

“D66 zag weinig heil in de huidige plannen voor de Rijnlandroute. De weg is duur, lost het verkeersprobleem maar deels op en is slecht voor mens en milieu. Bovendien gaat de aanleg veel tijd vergen. In de tussentijd staat Leiden vast in de file. Daarom hadden verkeersdeskundigen van D66 Leiden, de afgelopen maanden, gewerkt aan…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 juni 2008

Eindelijk meer fietsparkeerplekken dankzij D66

“De discussie over meer kleinschalige plekken voor fietsparkeerders werd al gevoerd met wethouder Hillebrand in de vorige collegeperiode. Deze wilde echter alleen beginnen met de door ons gevraagde kleinschalige oplossingen als hij op zijn beurt “zijn” mega-fietsenstalling onder het Stadhuisplein zou krijgen. Die koehandel heeft D66 altijd categorisch afgewezen, met als triest gevolg dat het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 juni 2008

Provincie, laat Leiden niet stilstaan!

Gedeputeerde Asje van Dijk maakte het nog eens duidelijk op de vergadering van de statencommissie Mobiliteit vorige week: de provincie neemt op korte termijn geen maatregelen om de Leidse verkeersproblemen op te lossen. De Rijnlandroute ligt er pas over tien jaar, is de verwachting.Het verkeersprobleem in Leiden wordt de komende tien jaar dus alleen maar…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 juni 2008

D66 hekelt antidemocratische houding PvdA, VVD, CDA en GL

”  Want niet alleen schoffeert men nu openlijk de uitslag van het referendum door in samenwerking met de Provincie alsnog de RGL door het centrum van Leiden aan te gaan leggen, gelijktijdig wordt de Ringweg-Oost Leiden ingerommeld en sluit men democratische inspraak- en referendummogelijkheden hierover uit.Zo worden de Leidenaren monddood gemaakt onder het mom…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juni 2008

D66 verzamelt steun voor alternatief Rijnlandroute

“D66 vraagt de provincie Zuid-Holland om haar voorstellen ?n de vergelijkbare voorstellen van het burgerinitiatef uit de Stevenshof mee te nemen in de herziening van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor de verbinding A4-A44. Ook moeten de voorstellen aan de Plan-MER toegevoegd worden. Op 11 juni is er een vergadering van de statencommissie…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 juni 2008

D66 kritisch over bouwplan Chrispijn

Het gaat hier om een zogeheten conserverend bestemmingsplan. Dat betekent dat alles wat er nu zit, er mag blijven zitten. De uitzondering daarop is de Chrispijn-locatie, die op de Hoge Rijndijk links een klein stukje voor de brug naar Leiderdorp zit. Op de plek van die meubel-outlet moeten 77 appartementen komen. D66 was kritisch…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 juni 2008

Mogelijk alternatief Rijnlandroute: tunnel A4-A44

“D66 ziet weinig heil in de huidige plannen voor de Rijnlandroute. De weg is duur, lost het verkeersprobleem maar deels op en is slecht voor mens en milieu. Bovendien gaat de aanleg veel tijd vergen. In de tussentijd staat Leiden vast in de file. Verkeersdeskundigen van D66 hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 mei 2008

Uitslag onderzoek naar trac?keuze Rijn Gouwe Lijn

”  In een presentatie die het meest weg had van fluiten in het donker werden de uitkomsten van het onderzoek naar de vergelijking tussen de twee kwaden uiteengezet. “De RGL dient het belang van de Leidenaren” aldus gedeputeerde Van Dijk en wethouder Steegh. Dat diezelfde Leidenaren daar een jaar geleden massaal anders over dachten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 mei 2008

Nota Regie op Maat: een stap dichter bij wensen Leidenaar?

De nota van het college ‘Regie op maat’ miste volgens D66 echter een belangrijk toetsingskader om dit te bewerkstelligen. Wanneer een regierol (uitbesteden, regionaliseren of privatiseren van een dienst) betekent dat de prijs van een product of dienst zo wordt verhoogd zou dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid wel eens doen kunnen afnemen en dat was…

Bekijk nieuwsbericht