Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 november 2008

Gebruik 5 miljoen Ziggo voor ondergrondse vuilcontainers

Door vuilniszakken niet meer op straat te hoeven zetten maar direct en op elk gewenst moment in de ondergrondse container te deponeren zullen de meeuwen niet meer op hun wenken worden bediend bij hun zoektocht naar voedsel. De meeuwen zullen daardoor naar elders vertrekken om aan hun voedsel te kunnen komen. Door de ondergrondse…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 oktober 2008

Eind aan jaarlijkse belastinghoofdpijn voor studenten

 Momenteel ploft de gehele jaarlijkse rekening van de belastingen altijd bij de langst zittende bewoner op de mat.Die moet daarop zijn huisgenoten lief aankijken voor hun aandeel in de aanslag van vaak meer dan 200 euro. Dit geeft veel onrust en het lukt zelfs niet altijd. De kamerbewoners zijn doorgaans studenten. Dat betekend dat de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 oktober 2008

Raad had beter geinformeerd moeten worden over onteigening

“Paul van Meenen stelde in zijn bijdrage aan het debat vast dat de onduidelijkheid mede was ontstaan doordat voormalige wethouders begin 2006 nog in de veronderstelling waren dat het hier ging om een bouwplan-onteigening, en niet om een bestemmingsplan-onteigening. Dat verschil is cruciaal in dit dossier. D66 benadrukte dat er een goede overdracht van dossiers…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 oktober 2008 woensdag 24 september 2008

D66 wil vertrouwelijk stuk Gat van Van de Putte openbaar

“D66-duo-raadslid Peter Bootsma heeft de commissie Ruimte en Bereikbaarheid verzocht om een besloten deel in te lassen bij deze vergadering. Daarin wil hij wethouder Van Woensel vragen opheldering te verschaffen waarom dit stuk niet openbaar behandeld zou kunnen worden. Als daar bepaald zou worden dat het stuk geheim moet blijven, overweegt Bootsma een WOB-procedure te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 september 2008

“Behandeling Affaire “Warenhuis” in commissie B&L”

Ten eerste de vermeende diefstallen door medewerkers van het warenhuis:Wethouder Steegh is van mening dat al sinds de gebeurtenissen in 2001 goede maatregelen zijn genomen omtrent de kringloopwinkel. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of er niets door medewerkers wordt meegenomen. Wanneer D66 stelt dat het logisch lijkt om deze controle altijd uit te voeren antwoord Steegh dat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 september 2008

“Vragen aan wethouder Steegh over de affaire ?Warenhuis”

De fractie van D66 zal tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Leefbaarheid op 16 september in ieder geval de volgende vragen aan de wethouder stellen. 1. Op 22 augustus 2007 hebt u een e-mail ontvangen van een medewerker van Kringloopbedrijf het Warenhuis te Leiden, waarin deze aangeeft ?misstanden en problemen? te zien. Uit…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 september 2008

Gat Van der Putte Stationsplein: VROM waarschuwde Leiden

“Op het ministerie van VROM mocht ik vandaag namens de D66-fractie een aantal openbare documenten in ontvangst nemen. Die heb ik vervolgens allemaal ingescand en opgenomen op mijn weblog: www.peterbootsma.web-log.nlDe documenten roepen een aantal nieuwe vragen op, die ik met Paul gesteld heb aan het college. Ze volgen hieronder.Schriftelijke vragen van D66 aan het college…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 juli 2008

Dossier-Trekvaartplein- Deel 2: De brug naar Poelgeest

“D66 heeft betoogd dat Oegstgeest hierover beter onderhandeld heeft dan Leiden. Paul van Meenen in een interruptiedebat met Janine Clement: “Leiden moet niet zo ChristenUnie zijn, niet zo braaf. Je mag het best eens oneens zijn met een buurgemeente.” Oegstgeest wilde destijds geen tunnel van Poelgeest naar de Merenwijk, ondanks dat Leiden in een…

Bekijk nieuwsbericht

Dossier-Trekvaartplein- Deel 1: Buurthuis erin

De gemeenteraad behandelde een raadsvoorstel met drie belangrijke besluiten voor het Trekvaartplein. Voor de massaal aanwezige bewoners was het belangrijkste dat er nu eindelijk een besluit zou vallen over de herinrichting van hun Trekvaartplein. Daar is hard aan gewerkt, en het was goed om te zien dat de bewoners en de gemeente het na jarenlange…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 juni 2008

Vragen D66 over brug Oegstgeest

“Schriftelijke vragen van D66 aan wethouder Witteman (De antwoorden zijn na de vragen ingevoegd). Naar aanleiding van het gewisselde in de vergadering van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid op 26 juni 2008 zou de fractie van D66 u graag het volgende voor willen leggen. Ter vergadering is de commissie een memo uitgereikt van…

Bekijk nieuwsbericht

Provinciale Staten kiest tevens voor boortunnel!

“D66 zag weinig heil in de huidige plannen voor de Rijnlandroute. De weg is duur, lost het verkeersprobleem maar deels op en is slecht voor mens en milieu. Bovendien gaat de aanleg veel tijd vergen. In de tussentijd staat Leiden vast in de file. Daarom hadden verkeersdeskundigen van D66 Leiden, de afgelopen maanden, gewerkt aan…

Bekijk nieuwsbericht