Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 juni 2008

Provincie, laat Leiden niet stilstaan!

Gedeputeerde Asje van Dijk maakte het nog eens duidelijk op de vergadering van de statencommissie Mobiliteit vorige week: de provincie neemt op korte termijn geen maatregelen om de Leidse verkeersproblemen op te lossen. De Rijnlandroute ligt er pas over tien jaar, is de verwachting.Het verkeersprobleem in Leiden wordt de komende tien jaar dus alleen maar…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 juni 2008

D66 hekelt antidemocratische houding PvdA, VVD, CDA en GL

"  Want niet alleen schoffeert men nu openlijk de uitslag van het referendum door in samenwerking met de Provincie alsnog de RGL door het centrum van Leiden aan te gaan leggen, gelijktijdig wordt de Ringweg-Oost Leiden ingerommeld en sluit men democratische inspraak- en referendummogelijkheden hierover uit.Zo worden de Leidenaren monddood gemaakt onder het mom…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juni 2008

D66 verzamelt steun voor alternatief Rijnlandroute

"D66 vraagt de provincie Zuid-Holland om haar voorstellen ?n de vergelijkbare voorstellen van het burgerinitiatef uit de Stevenshof mee te nemen in de herziening van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor de verbinding A4-A44. Ook moeten de voorstellen aan de Plan-MER toegevoegd worden. Op 11 juni is er een vergadering van de statencommissie…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 juni 2008

D66 kritisch over bouwplan Chrispijn

Het gaat hier om een zogeheten conserverend bestemmingsplan. Dat betekent dat alles wat er nu zit, er mag blijven zitten. De uitzondering daarop is de Chrispijn-locatie, die op de Hoge Rijndijk links een klein stukje voor de brug naar Leiderdorp zit. Op de plek van die meubel-outlet moeten 77 appartementen komen. D66 was kritisch…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 juni 2008

Mogelijk alternatief Rijnlandroute: tunnel A4-A44

"D66 ziet weinig heil in de huidige plannen voor de Rijnlandroute. De weg is duur, lost het verkeersprobleem maar deels op en is slecht voor mens en milieu. Bovendien gaat de aanleg veel tijd vergen. In de tussentijd staat Leiden vast in de file. Verkeersdeskundigen van D66 hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 mei 2008

Uitslag onderzoek naar trac?keuze Rijn Gouwe Lijn

"  In een presentatie die het meest weg had van fluiten in het donker werden de uitkomsten van het onderzoek naar de vergelijking tussen de twee kwaden uiteengezet. "De RGL dient het belang van de Leidenaren" aldus gedeputeerde Van Dijk en wethouder Steegh. Dat diezelfde Leidenaren daar een jaar geleden massaal anders over dachten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 mei 2008

Nota Regie op Maat: een stap dichter bij wensen Leidenaar?

De nota van het college 'Regie op maat' miste volgens D66 echter een belangrijk toetsingskader om dit te bewerkstelligen. Wanneer een regierol (uitbesteden, regionaliseren of privatiseren van een dienst) betekent dat de prijs van een product of dienst zo wordt verhoogd zou dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid wel eens doen kunnen afnemen en dat was…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 mei 2008

College, verlaat confrontatietactiek Koppenhinksteeg!

Dinsdag 20 mei sprak de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid niet voor het eerst, en vast ook niet voor het laatst, over het dossier-Koppenhinksteeg. Hieronder de bijdrage van D66-woordvoerder Peter Bootsma. Voor een meer persoonlijk verslag: www.peterbootsma.web-log.nlVanavond bespreken we het eerste echt moeilijke dossier van de nieuwe wethouder Stedelijke Ontwikkeling. Aan het eind van mijn bijdrage…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 april 2008

Geen opvolger Groenoordhallen: D66 verbijsterd

" D66 is verbijsterd en kondigde aan in een vervolgvergadering het college het vuur aan de schenen te zullen leggen. "Leiden moet geen slaapstad worden, zoals het college kennelijk wil", aldus duo-raadslid voor die partij Peter Bootsma.Al sinds bekend is dat de Groenoordhallen moeten verdwijnen voor woningbouw, hamert D66 erop dat er een goede opvolger voor…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 maart 2008

VVD in actie voor koopzondag – maar niet in Leiden

"Ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben zelf te bepalen wanneer hij boodschappen doet. Wie is de overheid om dat voor jou en mij te bepalen? - de quote van de week van Mark Rutte op www.vvd.nl had zo van D66 kunnen komen.Maar de plaatselijke VVD in Leiden ziet dat heel anders. In Leiden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 5 maart 2008

D66-Leiden ten strijde tegen verscheuren referendumuitslag

PvdA, VVD, CDA en GroenLinks zijn stokdoof voor de stem van de Leidenaar en gooien de uitslag van het referendum door de versnipperaar. D66 vindt dit een grove schending van een uitslag die volstrekt helder was, een teken van minachting voor de inwoners van Leiden en het bewijs dat regenten nog steeds bestaan.D66-Leiden organiseert daarom…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 2 maart 2008

Provincie stevent af op RGL door Breestraat

De Leidse fracties van D66 en de SP hebben hierover vragen gesteld aan het College. U treft die hierna aan. Ook de fracties in de Provinciale Staten zullen van hun verontwaardiging blijk geven.Schriftelijke vragen streekplanwijziging RijnGouwelijnTijdens de raadsvergadering van 12 februari j.l. hebben de coalitie-partijen ingestemd met een proceovereenkomst, waarin wordt geregeld dat er wordt…

Bekijk nieuwsbericht