Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 maart 2008

Provincie stevent af op RGL door Breestraat

De Leidse fracties van D66 en de SP hebben hierover vragen gesteld aan het College. U treft die hierna aan. Ook de fracties in de Provinciale Staten zullen van hun verontwaardiging blijk geven.Schriftelijke vragen streekplanwijziging RijnGouwelijnTijdens de raadsvergadering van 12 februari j.l. hebben de coalitie-partijen ingestemd met een proceovereenkomst, waarin wordt geregeld dat er wordt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 februari 2008

D66 stelt voorwaarden aan Rijnlandroute

D66 stelt voorwaarden aan Rijnlandroutegeplaatst op 20-02-2008 door Peter BootsmaOp 19 februari sprak de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid over de Rijnlandroute, een mogelijke nieuwe verbinding van A4 naar A44 in de Leidse regio. Hieronder vindt u de inbreng van D66.Mevrouw de voorzitter,Vanavond spreken we over de Rijnlandroute. Voor D66 zou het van het grootste belang…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 februari 2008

D66 laat wethouder het Leidse uitgaansleven zien

"Andere steden hebben een ruimschoots groter aanbod aan dansgelegenheden en doen minder moeilijk over openingstijden. "Er zijn genoeg kroegen", zo vindt Elze 't Hart: "maar als je wilt gaan dansen moet je heel goed zoeken".D66 vindt het vreemd dat in een studentenstad als Leiden weinig te doen is voor jongeren en studenten: "En dan heb…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 februari 2008

RijnGouweLijn: college is de draad kwijt

"geplaatst op 13-02-2008 door Peter BootsmaWethouder Steegh betrok nu voor het eerst de stelling dat het referendum van 7 maart bij nader inzien ging over de RGL door Leiden, via welk trace dan ook. Bovendien bleek in deze vergadering dat de vijf harde randvoorwaarden (uit het coalitieakkoord) bij nader inzien helemaal niet zo hard waren.Een…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 februari 2008

D66 wil mening stad over RGL via Hooigracht/Langegracht

"De vraag die eerder in het referendum gesteld is, luidde: "Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de Rijn-Gouwe Lijn door Leiden?" Duo-raadslid Peter Bootsma: "Voor D66 was de uitslag van het referendum op 7 maart glashelder: geen RGL, over welk trace dan ook. Helaas probeert een aantal partijen, zoals de PvdA, zich nu…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 februari 2008

Oppositie presenteert alternatieve overeenkomst RGL

"De gezamenlijke Leidse oppositiepartijen (D66, SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en de Stadspartij Leiden Ontzet) verwerpen de zogeheten concept-interim-procesovereenkomst die donderdagavond 7 februari wordt besproken in de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. De oppositie komt met een alternatief voorstel voor zo?n overeenkomst, dat een stuk korter is en bovendien recht doet aan de uitslag van het RGL-referendum.In…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 januari 2008

Nieuw college vergeet studenten totaal

"D66 vindt het bedroevend om te zien dat bij de portefeuilleverdeling van de wethouders (5 pagina's dik) het woord student of universiteit niet voorkomt. De PvdA, Groenlinks, CDA en de VVD tonen ook geen ambitie in het nieuwe collegeakkoord op het gebied van studentenzaken. Slechts 2 zinnen worden gewijd aan studenten. Hierin staat dat het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 januari 2008

Nieuwe coalitieakkoord: wol op een bedje van kiezersbedrog

"In de raadsvergadering van dinsdag 22 januari is gesproken over het coalitieakkoord zoals PvdA, VVD, CDA en Groenlinks dat overeengekomen zijn. Voor de behandeling bleek al dat de vier partijen niet bereid waren tot een gemeenschappelijke verdediging van hun werkstukje. Een teken dat de verbondenheid die men met elkaar en met het akkoord voelt zeer…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 januari 2008

Hans van Egdom wint bokaal

"Op vrijdag 18 januari werd de Nieuwjaarsreceptie van D66 Leiden weer druk bezocht. Op deze avond zijn de prijzen voor de Meest Actieve Vrijwilliger van D66 en de Beste Politicus van 2007 uitgereikt. De prijs voor de Meest Actieve Vrijwilliger werd gewonnen door Hermine Klein. Daarnaast won Hans van Egdom van Groen Links de prijs…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 januari 2008

Verkiezing politicus van het jaar volgens D66

"Bij deze verkiezing zal de politicus worden verkozen die volgens D66 het beste heeft gefungeerd in de Leidse politiek in 2007. Tevens zal de prijs voor meest actieve D66 vrijwilliger van het jaar worden uitgereikt.Met de prijsuitreiking wil D66 aandacht vestigen op vele Leidenaars, politici of niet, die diep in hun hart eigenlijk D66?er zijn.…

Bekijk nieuwsbericht
1 80 81 82