Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenvergadering en zomerborrel

Zondag, 23 augustus 2020 in Leiden

Het einde van de zomervakantie is in zicht. Waar ben jij naar toe geweest? Wat heb jij meegemaakt? Tijd om verhalen uit te wisselen!

De afgelopen periode hebben de besturen van D66 Leiden, D66 Leiderdorp-Zoeterwoude en D66 Voorschoten gesprekken gevoerd over verdere samenwerking tussen de afdelingen. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de besturen geadviseerd over diverse scenario’s. Op basis hiervan, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om een voorstel aan de leden voor te leggen waarin D66 Voorschoten en D66 Leiderdorp-Zoeterwoude opgaan in de Leidse afdeling. Verdere uitleg over de achtergrond en praktisch stappen vinden jullie in het fusiedocument. Tevens treffen jullie bijgevoegd het advies van de adviescommissie.

Bekijk het advies van de adviescommissieBekijk het fusiedocument

Gelet op het voorgaande roept het bestuur op 23 augustus 2020, om 15:00 uur een AAV bijeen. De locatie is de Tuin van de Smid (Polderpad 8). Het doel van deze AAV is niet om al een fusiebesluit voor te leggen aan de AAV, maar om vanuit de afdeling input op te halen hoe er tegen een mogelijke fusie aan wordt gekeken. Dit is dan ook het enige bespreekpunt voor deze vergadering. Besluitvorming zal niet plaatsvinden. In september zal er, op basis van wat er tijdens deze AAV is besproken, een nieuwe AAV bijeen worden geroepen waarin een formeel fusiebesluit wordt voorgelegd aan de AAV.

Locatie: Tuin van de Smid (Polderpad 8)
Tijd: vanaf 15.00 uur, aansluitend een borrel

De AAV op 23 augustus is een AAV in de zin van artikel 4, zevende lid, van ons afdelingsreglement. De volgende agenda is van toepassing:

Agenda
1. Opening
2. Bespreken mogelijke fusie
3. Sluiting

Om ieder de kans te geven om input te geven op een mogelijke fusie is er ook de mogelijkheid om schriftelijk input te leveren.

Schriftelijk input kan worden toegestuurd aan secretaris@d66leiden.nl. Alle schriftelijke input die voor 22 augustus 2020 17:00 uur wordt toegestuurd, zal – tenzij om het tegendeel wordt verzocht – worden gevoegd bij de notulen van deze AAV en zal daarmee ook gevoegd worden bij de stukken van de AAV in september. Tevens zal de schriftelijke inbreng – tenzij om het tegendeel wordt verzocht – meegenomen worden tijdens de AAV op 23 augustus aanstaande.

Aanmelden

De locatie maakt het mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. We vragen je toch om je aan te melden om het aantal mensen te kunnen controleren en voor mogelijk bron en contactonderzoek.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

We houden ons bij bijeenkomsten aan de maatregelen en richtlijnen van het RIVM. Bij elk van de bijeenkomsten houden we ons aan de anderhalve meter afstand en zullen de nodige hygiënemaatregelen genomen zijn door de locatie. Verder vragen wij iedereen om thuis te blijven bij klachten, of als iemand binnen het gezin last heeft van koorts en/of benauwdheid. In verband met nieuwe maatregelen van het kabinet en het RIVM vragen wij je om je van te voren aan te melden voor alle bijeenkomsten van D66 Leiden. 

23 augustus

15.00 uur

Tuin van de Smid
Polderpad 8
2322LB Leiden