Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Stadscongres en Ledenvergadering

Zaterdag 10 oktober 2020 via Zoom

Op 10 oktober vindt het Stadscongres van D66 Leiden plaats in aangepaste vorm. De AAV wordt digitaal bijeen geroepen met onder meer de bedoeling om een besluit in stemming te brengen om de afdeling uit te breiden met het gebied van de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten.

De afgelopen dagen zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom het coronavirus en naar verwachting zullen de komende dagen er nog wel meer ontwikkelingen volgen. Vanuit het bestuur hebben wij daarom afweging gemaakt. Vinden wij het verantwoord om de algemene afdelingsvergadering (AAV) in fysieke vorm door te laten gaan, of niet? Waar wij eerder de hoop hadden dat dit wel zou kunnen, hebben wij besloten om de AAV uiteindelijk toch niet in fysieke vorm door te laten gaan. Leden van D66 zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Op deze pagina vind je alle informatie over het stadscongres die in aangepaste vorm doorgaat, en wordt het proces uitgelegd rondom de ledenvergadering.


Stadscongres

Het stadscongres gaat ook in aangepaste vorm door. Er zullen verschillende sessies door de hele stad, en online, gehouden worden. Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • Bij de fysieke sessies is het dringende advies om een mondkapje te dragen.
  • Bij fysieke sessies zijn het aantal plaatsen beperkt: vol = vol.
  • Bij fysieke sessies houden we te allen tijde 1,5m afstand van elkaar. Bij klachten blijven we thuis.
  • Verder nemen we alle overige maatregelen in acht.

Sessie 1: Introductie voor nieuwe leden in de Leidse afdeling (online)

D66 is niet alleen een landelijke partij, maar ook een lokale vereniging met gemeentelijke vertegenwoordigers. Leden zijn de basis van onze club. Daarom willen we ook ieder nieuw individu in ons midden graag even zien, spreken en welkom heten. Dat doen we door te vertellen wat de lokale activiteiten zijn, en wat de rol van D66 is in de Leidse politiek. Meld je vooral aan als je net lid bent geworden van D66, of al langer lid bent maar nog niet actief. Wij leren je graag kennen!

Waar: Online. Je krijgt een inlogcode als je je hebt aangemeld.
Wanneer: 13.00 – 13.45 uur.
Aanmelden: Stuur een e-mail naar sam.quax@d66leiden.nl.

Sessie 2: Leidse Datawalk (fysiek)

Rond 2050 woont tweederde van de bevolking in steden. Data en technologie worden steeds belangrijker in de ontwikkeling van deze moderne stedelijke gebieden. Slimme stoplichten, gezichtsherkenning in surveillancecamera’s of datagestuurd beleid zijn allemaal voorbeelden die ook nu gebruikt worden in Nederlandse gemeenten. Zo is in 2017 een samenwerking gestart door de gemeente Leiden en het Centraal Bureau voor Statistiek, het Urban Data Center Leiden071.

In een korte interactieve presentatie vertelt Jurriaan Duijn over de kansen en problemen die komen kijken bij zogenaamde ‘smart cities’. Hoe garandeer je bijvoorbeeld inclusiviteit, effectiviteit en legitiem gebruik van deze technologieën? Hoe wordt data gebruikt in Leiden om de coronacrisis te bestrijden? Na de introductie gaan we op pad. We maken een fietstocht door Leiden langs datapoints, om je bewust te maken over de aanwezigheid van data in de alledaagse omgeving.

Waar: De startlocatie wordt gedeeld als je je hebt aangemeld.
Wanneer: 14.00 – 14.45 uur.
Aanmelden: Stuur een e-mail naar sam.quax@d66leiden.nl.

Sessie 3: Rondleiding in de Meelfabriek (fysiek)

De Meelfabriek was lange tijd goed voor ruim 20% van de Nederlandse meelproductie. In 1988 kwam hij leeg te staan. Het is één van de uitdagendste projecten waar de gemeente zich de afgelopen 20 jaar voor heeft ingespannen. Inmiddels nadert de voltooiing. Ben jij ook benieuwd naar deze stadsparel? Neem dan deel aan onze rondleiding. Er zijn maximaal 10 plekken per ronde.

Waar: Start bij het Poortgebouw
Wanneer: 14.00 – 14.45 uur en 15.00 – 15.45 uur
Aanmelden: Stuur een e-mail naar sam.quax@d66leiden.nl.

Sessie 4: Rondleiding bij speeltuinvereniging Ons Eiland en les van Cor over Leidse speeltuinen (fysiek)

De Leidse door buurtbewoners beheerde speeltuinen in de binnenhofjes zijn uniek in de wereld, en als vereniging mogen we regelmatig op bezoek komen bij speeltuinvereniging Ons Eiland. Op veler verzoek hebben we Cor bereid weten te vinden om ons uit te gaan leggen hóe uniek die speeltuinen wel niet zijn, en hoe dit fenomeen is ontstaan.

Waar: Speeltuinvereniging Ons Eiland
Wanneer: 14.00 – 14.45 uur.
Aanmelden: Stuur een e-mail naar sam.quax@d66leiden.nl.

Sessie 5: Ga in gesprek met Jan Paternotte over hoger onderwijs in de Tweede Kamerverkiezingen (online)

Jan Paternotte is Leidenaar, Tweede Kamerlid en oud-campagneleider van D66. In deze sessie gaan we met hem in gesprek over onze inzet voor hoger onderwijs in de volgende verkiezingen.

Waar: Online. Je krijgt een inlogcode als je je hebt aangemeld.
Wanneer: 15.00 – 15.45 uur.
Aanmelden: Stuur een e-mail naar sam.quax@d66leiden.nl.

Sessie 6: Bezoek aan de studio van Sleutelstad (online of fysiek)

Sleutelstad is de lokale omroep voor Leiden en richt zich met uitzendingen op radio en tv, de website sleutelstad.nl en verschillende sociale mediakanalen met nieuws, informatie en amusement op de Leidse regio. Politieke luis in de pels, altijd op de hoogte, ontvanger van persberichten en verzender van lastige vragen. Meld je aan om meer zicht te krijgen op de belangrijke functie van lokale media.

Waar: Werkbezoek of online. De locatie wordt gedeeld als je je hebt aangemeld.
Wanneer: 15.00 – 15.45 uur.
Hoe: Het is nog niet duidelijk met hoeveel mensen veilig een bezoek kan worden georganiseerd. Bij een overzichtelijk aantal gaan we op werkbezoek, anders maken we een alternatief online of op een ander tijdstip.
Aanmelden: Stuur een e-mail naar sam.quax@d66leiden.nl.


Talentenspreekuur (online)

D66 Leiden barst van het talent. De allerbeste mensen binnen de vereniging op de juiste plekken krijgen en de juiste mensen op hun plek de allerbesten maken: dat is waar het bij talentontwikkeling om draait. Is jouw talent op zoek naar ontwikkeling? Maak dan een afspraak met Beryl en de talentencommissie door je voor het talentenspreekuur aan te melden.

Waar: Online. Je wordt ingeroosterd en krijgt een inlogcode.
Wanneer: 14.00 – 15.45uur.
Aanmelden: Je kunt je aanmelden via het formulier op deze pagina.


De ledenvergadering


In verband met de coronamaatregelen zal de ledenvergadering fysiek niet doorgaan.

Daarom is ervoor gekozen om de AAV in beperkte vorm op een digitale wijze te laten plaatsvinden. De twee voorgestelde besluiten zullen in een online stemming worden gezet, zodat elk lid de gelegenheid heeft om over deze twee voorstellen mee te beslissen. Deze online stemming, waarvoor iedereen nog een aparte e-mail zal krijgen, zal op 7 oktober aanstaande openen en op 10 oktober aanstaande om 23.59 uur sluiten. De uitslag zal per e-mail bekend gemaakt worden.

Om discussie over de beide voorstellen te faciliteren zal er tevens nog een digitale bijeenkomst worden georganiseerd, te weten op 10 oktober om 16.00 uur. Dat is de tijd die eerder stond gereserveerd voor de ledenvergadering. Tijdens deze digitale bijeenkomst kan eenieder die dat wil met elkaar in gesprek gaan over de voorgestelde besluiten. Ook word je tijdens deze bijeenkomst bijgepraat over de politieke actualiteit en zal de archiefcommissie een update geven van het werk dat zij tot nog toe gedaan hebben. Tijdens deze digitale sessie zal er géén stemming gehouden worden.

Behalve de agendapunten 5, 6 en 7 zullen de overige agendapunten komen te vervallen. De notulen van de vorige AAV zullen tijdens de aankomende (hopelijk fysieke) AAV alsnog in stemming gebracht worden.

Tijdlijn:

Donderdag 1 oktober, 18.00 uur: Start indiening moties en amendementen ledenvergadering
Dinsdag 6 oktober, 23.59 uur: Sluiting indiening moties en amendementen ledenvergadering
Woensdag 7 oktober: Start stemmen over ingediende amendementen en moties, als ook over de totale (definitieve en geamendeerde) voorstellen ‘Verleggen afdelingsgrenzen’  en ‘Verlengen afdelingsreglement’.
Zaterdag 10 oktober, 23.59 uur: Sluiting stemming

De uitslag zal medio zondag 11 oktober worden bekendgemaakt per e-mail aan alle leden. Heb je vragen over het verdere proces? Stel deze via secretaris@d66leiden.nl.

10 oktober

16.00 uur