Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Digitale Algemene Ledenvergadering

Woensdag 3 maart 2021 via Zoom

Op 3 maart organiseert het bestuur een digitale ‘Algemene Ledenupdate’. Tijdens deze sessie kan je vragen stellen aan alle kandidaten. Ook komen de plannen van de VPC aan bod, worden de verslagen toegelicht en gaan we met jullie in gesprek over actuele politieke thema’s zoals het referendum over het Roomburgerpark.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur, maar ondertussen zijn wij ook al volop op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022! Jullie hebben in januari Sam Quax gekozen als voorzitter van de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC). Ondertussen zijn de andere leden van de VPC ook bekend. Naast Sam zullen Bert Jansen, Birgit Schouten, Esther Mieremet, Peter Paul Lippinkhof en bestuurslid Linda Beimer zich in gaan zetten voor een sterk verkiezingsprogramma. De VPC is (voor nu) te bereiken via sam.quax@d66leiden.nl.

Omdat Sam is gekozen als voorzitter van de VPC zoekt het bestuur een nieuw bestuurslid activiteiten! Hiervoor geldt de volgende profielschets:
Als bestuurslid activiteiten beschik je over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende instelling en natuurlijk over sterk organisatorisch talent. Met daadkracht en verantwoordelijkheid zorg je voor het organiseren van activiteiten en waar nodig zoek je de samenwerking met de andere bestuursleden. Je bent onderdeel van de Talentencommissie van de afdeling, om je organisatorische kunde om te zetten in het organiseren van onder meer trainings- en cursusactiviteiten. Aangezien het bestuurslidmaatschap niet te verenigen is met een kandidatuur als lid van de gemeenteraad heeft het bestuur de voorkeur voor een kandidaat die zich niet verkiesbaar zal stellen als kandidaat gemeenteraadslid.

Solliciteren kan tot en met 19 februari aanstaande door een motivatiebrief, CV en foto te sturen aan de secretaris via secretaris@d66leidseregio.nl. Dat is dus een week langer dan eerder is bericht.

Om het bestuurslid activiteiten te kiezen wordt een digitale Algemene Afdelingsvergadering (AAV) georganiseerd. Dat houdt in dat er van 1 tot en met 6 maart gestemd kan worden. Het stemmen zal digitaal verlopen en ieder lid krijgt hiervoor op tijd een persoonlijke stemlink toegestuurd per e-mail.

Naast een bestuurslid activiteiten zal er ook gestemd kunnen worden op de leden van de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC). In lijn met het in afgelopen november vastgestelde verkiezingsdocument (besluit 2.1.) zal het bestuur een voordracht doen voor de leden van de AVC. Deze voordracht zal op 20 februari aanstaande worden verzonden, samen met de lijst van kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de functie van bestuurslid activiteiten. In lijn met het Verkiezingsdocument (besluit 2.1.) zal het bestuur één lid van de AVC zelf benoemen.

Op 20 februari zal ook het procesvoorstel van de VPC (Verkiezingsdocument, besluit 6.4.) en het secretarieel jaarverslag 2020 worden toegestuurd. Deze stukken worden ter instemming voorgelegd aan de leden. De financiële jaarverslagen zullen op de volgende AAV worden behandeld

Tenslotte: op 3 maart organiseert het bestuur een digitale ‘Algemene Ledenupdate’. Tijdens deze sessie kan je vragen stellen aan alle kandidaten. Ook komen de plannen van de VPC aan bod, worden de verslagen toegelicht en gaan we met jullie in gesprek over actuele politieke thema’s zoals het referendum over het Roomburgerpark.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

  • We gebruiken dit e-mailadres enkel om jou de Zoom-link op te kunnen sturen.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

3 maart

19.30 uur