Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Masterclass Raadslidmaatschap

Zaterdagmiddag 22 mei (digitaal)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de D66 Zuid-Holland samen met de afdelingen Gouda, Leiden en Den Haag een Masterclass Raadslidmaatschap, voor iedereen die meer wil weten over wat het raadslidmaatschap inhoudt. ...

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de D66 Zuid-Holland samen met de afdelingen Gouda, Leiden en Den Haag een Masterclass Raadslidmaatschap, voor iedereen die meer wil weten over wat het raadslidmaatschap inhoudt.
Het maak niet uit of je al de ambitie hebt raadslid te worden of eerst meer wilt weten over wat de gemeentepolitiek en het raadslidmaatschap inhouden.

De masterclass begint met een oriënterende sessie ‘Wat doet een raadslid’ op 15, 22 of 29 mei. Voor degenen die daarna concreet overwegen zich kandidaat te stellen volgen er twee verdiepende bijeenkomsten: de sessie ‘D66-er in de lokale politiek’ en de info-trainingssessie ‘Aan de slag’ (zie onder).

NB In verband met de beperkingen t.g.v. de COVID-19-pandemie zal sessie 1 en mogelijk ook sessie 2 niet fysiek, maar online worden gegeven.

Wat mag je verwachten?
Het begint met een laagdrempelige bijeenkomst ‘Wat doet een raadslid’, gratis voor alle deelnemers. Deze sessie geeft een goed beeld van waar de gemeentepolitiek over gaat en wat ‘het vak’ van D66-raadslid inhoudt en ervaren raadsleden vertellen over hun ervaringen uit de praktijk.

Deze oriënterende sessies worden gegeven op 15 mei (verzorgd door Den Haag; vol), op 22 mei (verzorgd door Leiden; nog enkele plaatsen) en op 29 mei (verzorgd door Gouda). Dit is ruim voor de opening van de kandidaatstellingstermijn, zodat je de tijd hebt om te besluiten of je je verder wilt verdiepen. De sessies beginnen om 13.00 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur.

Voor leden die concreet overwegen zich kandidaat te stellen volgen er twee verdiepende sessies: de sessie ‘D66-er in de lokale politiek’, over omgaan met D66 thema’s en onderwerpen in de lokale politiek en over effectief opereren in de Raad en de info-trainingssessie ‘Aan de slag’, waarin de deelnemers hun presentatie en debatvaardigheden kunnen oefenen. De verdiepende sessies worden drie maal gegeven: de eerste eind juni/begin juli en de tweede augustus/september (afhankelijk van de locatie).

Geadviseerd wordt om voor de verdiepende sessies ook de D66 raadsledenscan te doen. Aan de hand van deze scan krijg je een goed beeld van jouw profiel in relatie tot het profiel van een D66 raadslid. Je vindt de scan op www.MijnD66.nl onder Doe mee!

De vrijwillige bijdrage voor deelname aan de twee verdiepende sessies is € 66 (indien fysiek gegeven). De D66 raadsledenscan kost € 50. Met beide investeer je in jezelf als kandidaat-raadslid.

Meld je voor 2 mei aan voor de EERSTE sessie via dit formulier. Meer informatie over het programma is hier te vinden.

22 mei

13.00 uur