Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Werkbezoek Veiligheidshuis

Vrijdag 9 februari 2018 in Leiden

De Themacommissies Zorg en Veiligheid organiseren een werkbezoek aan het Veiligheidshuis Hollands Midden.

Verschillende organisaties werken hard om de veiligheid in de regio te vergroten, recidive terug te dringen en overlast en criminaliteit te beperken. Maar voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan zorg of straf alleen. Daarom werken verschillende ‘ketenpartners’, zoals politie, gemeente, jeugdzorg, openbaar ministerie etc., samen in het Veiligheidshuis.

Tijdens het werkbezoek krijg je meer te horen over de meerwaarde van het Veiligheidshuis, op welke doelgroep(en) het Veiligheidshuis zich richt en hoe zij te werk gaan. Daarna gaan we met een casus aan de slag, waarbij een ieder een betrokken ketenpartner zal naspelen.

Lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je dan voor 26 januari op door een email te sturen naar Lisanne. We beginnen om 15:30 uur stipt (inloop vanaf 15:00 uur).

9 februari

15:30 uur.

Veiligheidshuis Hollands Midden (Stationsplein 107, Leiden)