Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame verstedelijking

In de komende jaren staat Leiden voor grote ruimtelijke uitdagingen. Om voor woningzoekenden een betaalbare stad te kunnen blijven, hebben we duizenden extra woningen nodig. Om ons te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering is veel meer groen nodig in tuinen, op gebouwen en in de openbare ruimte. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, is grootschalige verduurzaming belangrijk.

Daarom investeert het college elk jaar 3 miljoen euro in duurzame verstedelijking. Het doel van duurzame verstedelijking is om de stad voor iedereen toegankelijk en leefbaar te houden. Vanuit deze pot financiert wethouder Fleur Spijker grote investeringen in gebiedsontwikkeling, vergroening en verduurzaming.

In Leiden omarmen we deze uitdagingen. Ze bieden kansen om het leven in de stad gezonder en aantrekkelijker te maken. Die kansen gaan we grijpen. Dit doen we met de ‘duurzame verstedelijking’, met combinaties van woningbouw en verduurzaming. Daarbij gaan we uit van de fiets als belangrijkste vervoermiddel. Die geven we ruim baan. Verder maken we de binnenstad autoluw en we maken meer straten autovrij. Andere plannen voor duurzame verstedelijking werken we verder uit in een gesprek met zo veel mogelijk Leidenaren, in de ‘Omgevingsvisie Leiden 2040’.

Laatst gewijzigd op 13 november 2018