Steun ons en help Nederland vooruit

Minder regels voor ondernemers

Het college experimenteert met regelluwe winkelzones, zodat de Leidse (binnen)stad kan bloeien.

Een goed het vestigings- en ondernemersklimaat is belangrijk. Beperking van regeldruk, het schrappen van overbodige regels en vereenvoudiging van precarioheffingen worden opgepakt. Het beleid voor de inrichting van terrassen zal worden versoepeld en er komen experimenten met regelluwe winkelzones. Buurtwinkels en wijkwinkelcentra zijn het hart van een wijk. Samen met belanghebbenden zal worden ingezet op versterking van winkelcentra Kopermolen en Diamantplein.

Ondernemers maken de stad. Zij zijn de motor van de Leidse economie en maken het leven in onze stad levendig en aangenaam. Daarom willen wij samen met ondernemers het vestigings- en ondernemersklimaat in Leiden verder versterken. Daarbij heeft de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol. We nemen geen taken over van ondernemers, maar stimuleren bedrijvigheid door ruimte te bieden aan innovatie, initiatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Leiden blijft jong ondernemerschap stimuleren, in samenwerking met de Universiteit Leiden, het LUMC, de Hogeschool Leiden en mbo Rijnland. We faciliteren en ondersteunen starters.

Laatst gewijzigd op 13 november 2018