Steun ons en help Nederland vooruit

Opening museum De Lakenhal

Na een grote verbouwing onder leiding van oud-wethouder Robert Strijk, zal De Lakenhal in 2019 haar deuren openen. Onder meer dankzij D66 is 50.000 euro extra geïnvesteerd voor dakramen, die de kunstwerken van natuurlijk licht voorzien. Naast dit culturele hoogtepunt in 2019 maakt dit college nog meer werk van cultuur.

De Leidenaar en de bezoeker van Leiden zullen de komende jaren kunnen genieten van een nog mooiere stad. Dankzij het Lucas van Leydenfonds wordt de openbare ruimte van Leiden bovendien opgefleurd met prachtige kunst, waar iedere Leidenaar van kan genieten. Er valt ook genoeg te lezen: het Mediafonds – oorspronkelijk een idee van D66 en CU – wordt gecontinueerd. Als we de projecttoewijzingen zien die net gepubliceerd zijn, gaat dat ook zeker interessant onderzoek opleveren. Er komt een nieuwe cultuurnota en daarvoor is en wordt echt samengewerkt met alle partijen die relevant zijn voor de sector. Dat vindt D66 belangrijk, omdat er voor iedereen aanbod zou moeten zijn, zou iedereen betrokken moeten worden.

Waarom vinden wij cultuur belangrijk?
Het cultuurbudget wordt besteed aan cultuureducatie, musea, kunst in de directe leefomgeving, aan wat mensen lezen in de krant en aan hoe mensen in Leiden creatief bezig kunnen zijn. Cultuur haalt mensen naar de stad en zorgt ervoor dat mensen hier graag zijn. Dit zijn geen losse flodders in de begroting, dit gaat over wat wij als stad zijn.

Cultuur verbindt, inspireert en ontspant. Een kunstzinnig Leiden is dan ook een bruisend Leiden. Met zowel een rijke cultuurhistorie als veelbelovende generaties nieuwe kunstenaars heeft Leiden zowel het verleden als de toekomst. Cultuur blijkt daarom een belangrijke pijler onder de ontwikkelingsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’. We koesteren onze geschiedenis en ons erfgoed. Zonder kunstenaars geen kunst. Daarom stellen we de Leidse cultuurmakers nog beter in staat om kunst te maken en te exposeren.

De Leidse cultuurhistorie is van een ongekende rijkdom en heeft internationale allure. Slechts weinig steden hebben door de eeuwen heen zo veel grote kunstenaars voortgebracht als ons eigen Leiden. Hierbij staan we stil in themajaren: De jonge Rembrandt en de Gouden Eeuw in 2019 en 400 jaar Pilgrim Fathers is 2020.

Laatst gewijzigd op 13 november 2018