Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. PvdA

Je kunt op 21 maart beter voor D66 kiezen dan voor PvdA, omdat:

* D66 zet zich net zoals PvdA in voor goede zorg voor Leidenaren. D66 stelt de komende jaren bijvoorbeeld extra geld voor jeugdzorg beschikbaar om te blijven garanderen dat alle Leidse kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en de transformatie in de jeugdzorg een succes te maken.

* D66 een nieuw armoedebeleid wil dat mensen ondersteunt om structureel uit de armoede te komen en om zelfstandig hun leven te leiden. Het systeem moet simpeler en dichter bij de bron. D66 wil zorg voor een efficiëntere besteding van het beschikbare geld voor armoedebestrijding, in plaats van meteen meer geld uit te geven, zoals PvdA bepleit. PvdA wil de belastingbetaler daarentegen gebruiken om op de gemakkelijke manier extra geld aan armoedebeleid te kunnen besteden. (Bron: Kieskompas.nl)

* D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en vindt daarom dat zorg waar mogelijk door vrijwilligers en mantelzorgers uit het eigen netwerk moet worden uitgevoerd. D66 wil sociale contacten en netwerken faciliteren om te voorkomen dat mensen uitsluitend aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld door het wegnemen van onnodige lasten voor mantelzorgers of door ervoor te zorgen dat zij beter kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. . PvdA ziet een grotere rol weggelegd voor zorg buiten de maatschappelijke ondersteuning. Daarmee treed je buiten vertrouwde kring van zorgbehoevenden, naast oplopende kosten voor zorg. (Bron: Kieskompas.nl)

* Een groot gedeelte van de krapte op de huurmarkt wordt veroorzaakt door scheef wonen en wil daarom inzetten op de woningvoorraad in het middensegment om zo doorstroming te stimuleren. Bewoners van sociale huurwoningen krijgen zo de kans om door te stromen naar een woning met een huur die past bij hun inkomen. Sociale huur is bedoelt ter ondersteuning van mensen die te weinig verdienen voor de vrije huursector, niet om mensen met een goed inkomen aan een goedkope woning te helpen. D66 blijft daarom inzetten in op het huidige percentage sociale huur in Leiden, namelijk 20%. PvdA pleit voor een hoger percentage sociale huur per nieuwbouwproject, namelijk 30%, wat de oorzaak van het probleem niet direct aanpakt. (Bron: Kieskompas.nl/Mijnstem.nl)

* D66 vindt dat er in kennisstad Leiden ruimte moet zijn voor studenten en dat daarom meer studentenwoningen moeten worden gerealiseerd. Wel is het belangrijk dat de overlast van verkamering wordt aangepakt. PvdA wil daarentegen een verbod op studentenkamers in bestaande woningen, waardoor de kansen van studenten op een woning naar wens worden verminderd. (Bron: Mijnstem.nl)

* D66 de samenwerking met de regio opzoekt bij de bouw van de nieuwe schaatsbaan. Volgens D66 moet de gemeente zorgen voor een baan van 250 meter, daar heeft onze sportwethouder zich bovendien hard voor gemaakt en enorm in geïnvesteerd. Om de upgrade naar een 333 meterbaan te maken, vraagt D66 daarom een bijdragen van de gemeenten in de regio. PvdA wil dat alleen Leiden deze regionaal gebruikte schaatsbaan van 333 meter gaat betalen. (Bron: Kieskompas.nl)

* D66 houdt de onroerendezaakbelasting (OZB) tot en met 2021 in euro’s gelijk en verhoogt het bedrag niet met de inflatie mee. PvdA wil de OZB laten stijgen. (Bron: Kieskompas.nl/ Mijnstem.nl)

* D66 van mening is dat de gemeente beter intern kan bezuinigen dan de lokale lasten te verhogen. In de eerste instantie moet worden gekeken naar de oorzaken van de tegenvallers en naar mogelijkheden om efficiënter te werken. PvdA is daarentegen voor verhoging van lokale lasten om tegenvallers te dekken waarmee deze op de schouders van de belastingbetaler komen. (Bron: Kieskompas.nl)

Laatst gewijzigd op 13 maart 2018