Steun ons en help Nederland vooruit

Alternatief plan verkamering

De gemeenteraad in Leiden heeft opgeroepen om strenge eisen te stellen aan studentenhuizen om overlast tegen te gaan. Een meerderheid van partijen wilde een maximum aantal studentenhuizen per straat en wijk. Als het beleid wat nu voor ligt op 14 november aangenomen wordt, dan gaan vanaf 1 januari 2020 harde eisen gelden. Er komen straatquota voor studentenhuizen en elk huis zonder vergunning wordt opgeheven. De gemeente verwacht dat 400 tot 600 studenten op straat komen te staan met deze nieuwe verkameringsregels.

Wij vinden de voorgestelde verkameringseisen te hard. Wij willen maatwerk bij verkamering, waarbij gekeken wordt of een pand geschikt is om een studentenhuis te worden. Daarom is samen met de Leidse studentenverenigingen het alternatief plan Maatwerk voor Verkamering gemaakt. Dit zet in op:

  • Meer maatwerk voor geschiktheid en minder harde quota
  • Goede bouwtechnische eisen die de overlast bij de bron aanpakken (zoals isolatie)
  • Voorkomen van verspreiding van studentenhuizen naar de buitenwijken

Belangrijkste voorwaarde is: er mag geen student op straat komen te staan door nieuw beleid of een nalatige verhuurder.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2019