Steun ons en help Nederland vooruit

Beter voor iedereen

Het alternatieve plan is goed voor de hele stad. Door in te zetten op kwaliteit (bouwtechnische eisen van de woning) in plaats van kwantiteit (quota) verwachten wij dat zowel student als omwonenden erbij gebaat zijn.

  • De maatregelen geven strengere regels voor geluidsisolatie en gaan uit van de geschiktheid van de bouw.
  • Een centraal register moet het voor iedere bewoner eenvoudiger maken om te weten waar de verkamerde panden in de stad staan en wie het contactpersoon is.
  • Het alternatieve plan voorkomt de verspreiding van studentenhuizen over de stad. Met de huidige straatquota verwachten wij de verschuiving van verkamerde huizen naar wijken waar nu nog geen studentenhuizen zijn. Uit Wageningen en Eindhoven kennen we de voorbeelden waar dit desastreus uitpakte.

Zo blijft Leiden een leefbare stad voor iedereen. Zowel studenten, als omwonenden. Voor jouw toekomst in Leiden.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2019