Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe eisen voor studentenhuizen

De gemeenteraad in Leiden heeft opgeroepen om strenge eisen te stellen aan studentenhuizen om overlast tegen te gaan. Een meerderheid van partijen wilde het scenario met een maximum aantal studentenhuizen per straat en wijk. Als het beleid wat nu voor ligt op 14 november aangenomen wordt, dan gaan vanaf 1 januari 2020 harde eisen gelden. Er komen straatquota voor studentenhuizen en elk huis zonder vergunning wordt opgeheven. De gemeente verwacht dat 400 tot 600 studenten op straat komen te staan met deze nieuwe verkameringsregels.

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe eisen waaraan een studentenhuis moet voldoen. De belangrijkste eisen zoals ze nu voorliggen:

Eis 1: Straatquota voor studentenhuizen
Binnen de Singels mag maar 15% van de straat bestaan uit studentenhuizen, in de vooroorlogse wijken rondom het historisch centrum 8% en in de overige wijken van de stad 5%. Dit quotum geldt afzonderlijk voor elke straat.

Eis 2: Afstandseis
Tussen twee studentenhuizen moeten minimaal twee normale woningen staan. Dit geldt ook verticaal, bij bijvoorbeeld flats of portiekwoningen.

Eis 3: Fietsenstalling
Fietsen mogen niet meer op straat staan. Het is verplicht om een fietsenstalling in het pand of op eigen terrein te hebben. Ook afval moet op eigen terrein worden gestald.

Voldoet een studentenhuis (opgericht na 1 april 2007) niet aan deze eisen? Dan volgt er geen vergunning en wordt er ontkamerd. Met andere woorden, de studenten staan op straat als de huiseigenaar geen alternatief biedt.

Studentenhuis opgericht vóór 1 april 2007
Is je huis van voor 1 april 2007? Dan gelden bovenstaande eisen niet, maar moet wel binnen 6 maanden een zogenoemde onttrekkingsvergunning aangevraagd worden! Te laat? Dan gelden de eisen zoals voor panden van ná 1 april 2007. Vraag daarom op tijd bij je verhuurder of de onttrekkingsvergunning geregeld is.

Is er een alternatief? 
Iedereen is het erover eens dat er duidelijke regels moeten komen voor verkamering. Maar die regels moeten wel goed uitpakken voor de stad. Wij geloven in maatwerk voor verkamering. Door te kijken of een pand geschikt is en niet of het harde quotum is bereikt. Bovenal geldt voor ons één voorwaarde: er mag geen student op straat komen te staan door nieuw beleid of een nalatige verhuurder.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2019