Steun ons en help Nederland vooruit

Verkamering: botsende idealen in de Gemeenteraad

Dinsdagavond sprak de Gemeenteraad over het aanstaande verkameringsbeleid. Een goede discussie, maar nog niet met de volledige cijfers. Want hoeveel panden zijn verkamerd in de binnenstad? En wat zijn de gevolgen van de regels die we aannemen?

“Ik stel mezelf altijd de vraag of we de beste keuze maken voor de meeste mensen. Dit keer was het een worsteling,” startte raadslid Sander van Diepen zijn verhaal over verkamering in de raadszaal. “Iedereen is het erover eens dat er duidelijke voorwaarden moeten komen. Met scherpe regels voor brandveiligheid en het tegengaan van overlast. Maar onnodig studentenhuizen sluiten willen wij niet.” De inzet van ons: overlast aanpakken, zonder dat studenten hier de dupe van worden.

Onze inzet

Uit het debat van afgelopen 3 december bleek dat er grote politieke verschillen zijn. Er zijn partijen die roepen dat het anders moet, maar daarmee aan de zijlijn staan. Wij kiezen ervoor om wel keuzes te maken, de vraag is alleen aan welke kant van het risico we gaan staan. Geen student op straat was, en is, ons uitgangspunt. En dat blijft zo. Daarom hebben we op 3 december een aantal concrete voorstellen gedaan samen met andere partijen:

  • Haal de afstandseis eruit. Tussen twee studentenhuizen moeten volgens dit verkameringsbeleid minimaal twee ‘normale’ woningen staan. Deze generieke eis zorgt voor het risico dat er onnodig studentenhuizen gesloten zullen worden.
  • Ben ruimhartig bij de fietsenstallingseis. We vragen voor meer maatwerk bij de interne fietsenstalling als er een alternatief in de buurt is.
  • Ruimere quota in de binnenstad. We verwachten dat met de huidige voorgestelde straatquota studentenhuizen verschuiven naar wijken, waar nu nog geen studentenhuizen zijn, en dat onnodig wordt ontkamert in de wijken waar altijd al verkamerde panden (zonder overlast) zijn. Daarom willen we verkamering in de binnenstad niet onnodig te beperken op basis van het aantal huizen. Daarmee voorkomen we de verschuiving naar de wijken buiten het centrum zoveel mogelijk.

Wordt vervolgd

Wij willen deze belangrijke keuze maken op basis van de exacte cijfers per straat, in plaats van schattingen per wijk. Uit het debat bleek dat nog teveel onduidelijk is. Daarom hebben we het debat voor twee weken opgeschort. Op dinsdag 17 december komt de Gemeenteraad weer bij elkaar. Het nieuwe verkameringsbeleid is een dilemma dat vraagt om zorgvuldige besluitvorming. Binnenkort komen cijfers beschikbaar over verkamering per straat, in plaats van de schattingen per wijk. Dankzij die cijfers kunnen we een beter besluit nemen. De discussie over verkamering wordt daarom op initiatief van D66 vervolgd tijdens de Gemeenteraad op 17 december.

Lees de volledige inbreng van raadslid Sander van Diepen hier.

Laatst gewijzigd op 20 december 2019