Steun ons en help Nederland vooruit

Iedereen doet mee in Leiden

Het gaat goed met Leiden. De cijfers vliegen je om de oren hoe goed het gaat in de stad. Wij zorgen ervoor dat iedereen in Leiden mee kan doen. Zo werkten we aan een vernieuwd armoedebeleid, waardoor we Leidenaren structureel uit de armoede kunnen gaan helpen. We kunnen nu niet alleen beter vaststellen of het mensen echt helpt, er is nu ook meer maatwerk mogelijk. D66 kwam ook met eigen voorstellen. En pleitten we met succes voor een onafhankelijke ombudsman voor het sociale domein en zetten we het onderwerp energiearmoede op de agenda.

“In een sociale stad reiken we mensen de helpende hand en geven we hen de kans om mee te doen.”
Lodi van Brussel – woordvoerder Werk en Inkomen

Afgelopen jaar werd het initiatiefvoorstel van D66 en de ChristenUnie, met steun van de hele raad, aangenomen. Zodat we Leidenaren die in de bijstand leven via onderwijs weer aan het werk kunnen helpen. Raadslid Lodi van Brussel vindt Leiden een fantastische stad: ‘Leiden is een fantastische stad om in te wonen en te werken. Dat moeten we vooral zo houden. In een sociale stad reiken we mensen de helpende hand en geven we hen de kans om mee te doen.’

Afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor afwisselendere terrasmeubels, zorgde onder andere D66 ervoor dat het aanbod op de zaterdagmarkt diverser wordt en zien we steeds meer nieuwe ondernemers komen in de Haarlemmerstraat-Oost. Leiden is een mix van ‘echte’ Leidenaars, studenten, toeristen en expats. Leiden is een aantrekkelijke mix van kwaliteiten, die bijdragen aan de huidige economische voorspoed.

“Wij kijken uit naar de plannen om ondernemerschap en duurzaamheid nog beter hand in hand te laten gaan.”
– IJsbrand Olthof, Raadslid Economie en Toerisme

Toch ziet D66 nog een hoop kansen. Ondernemers ervaren bijvoorbeeld nog steeds onnodige bureaucratie, leegstand blijft een zorg en de bereikbaarheid van Leiden neemt in rap tempo af. D66 zet zich daarom vol in op stadsdistributie, als dé kans voor een autoluwe binnenstad die wél aantrekkelijk blijft voor zowel onze ondernemers als bezoekers. Raadslid Ijsbrand Olthof: ‘Wij kijken daarom uit naar de plannen om op deze duurzame manier ondernemerschap en duurzaamheid nog beter hand in hand te laten gaan zodat we ook in de toekomst die aantrekkelijke stad blijven met een mix aan kwaliteiten.’

Laatst gewijzigd op 11 juli 2019