Steun ons en help Nederland vooruit

Leidse richtingwijzers

Woon en werk in een krachtige stad

D66 bouwt aan een mooie en krachtige stad, waar iedereen prettig kan wonen, werken en ontspannen. Een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers, die trots is op haar geschiedenis. Een duurzame stad waarin groen en natuur behouden blijven. D66 werkt aan een stad met een innovatief ondernemersklimaat waar de gemeente goed samenwerkt met bewoners, ondernemers en onderwijsinstellingen. D66 brengt deze partijen bij elkaar om samen verder te bouwen aan een mooi Leiden.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

D66 staat voor een stad waarin de gemeente vertrouwt op de kracht van Leidenaren. Mensen weten goed wat er in hun omgeving nodig is. Zij zijn vaak in staat creatieve oplossingen te vinden. D66 wil dat de gemeente deze vindingrijkheid ondersteunt en er ruimte aan geeft. D66 stelt de burger centraal. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot de gemeente en het bestuur en dat zij meepraten, meedenken en meedoen. D66 realiseert zich dat niet alle burgers zelfredzaam zijn en wil dat de gemeente een vangnet én een springplank organiseert voor wie dat nodig heeft.

Begin met goed onderwijs en stimuleer sport en cultuur

Onderwijs schept kansen. Het is een belangrijke weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarom wil D66 dat iedereen een leven lang kan leren om het maximale uit zijn of haar talenten te halen. Onderwijs is voor ons het antwoord om maatschappelijke tweedeling te bestrijden. D66 is trots op de onderwijsinstellingen van Leiden, die de stad tot een unieke kennisstad maken. D66 ziet dat het bedrijfsleven en onderwijs elkaar versterken. Die samenwerking zien wij ook met sport en cultuur. Sport en cultuur dragen bij aan verbinding, inspiratie en plezier. D66 vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners van de stad. Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te bewegen en gezond te blijven.

Zorg en leef samen

Samenleven is samen leven: samen staan we sterk, bereiken we meer en houden we de stad levendig. D66 streeft naar een stad voor iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, werk, afkomst, seksuele voorkeur of andere verschillen. Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Diversiteit is belangrijk en interesse in de ander leidt tot een prettigere samenleving. Daarom stimuleert de gemeente verenigingen en scholen om dit gedachtegoed uit te dragen. D66 wil een Leiden van, voor en door iedereen: nu en in de toekomst. Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet deze zorg krijgen. D66 vindt maatwerk en kwaliteit van zorg belangrijk.

Kies voor duurzaamheid

D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een moderne en vooruitstrevende stad, waarin ook volgende generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. D66 kiest voor duurzaamheid. Wij willen meer groen in de stad en streeft naar een aardgasvrije stad in 2050. Wij zijn ervan overtuigd dat investeringen in duurzame mobiliteit en duurzame energie het leven in Leiden aantrekkelijk houden en economische groei mogelijk maken. D66 kiest voor de fiets en voor een autoluwe binnenstad. Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018