Steun ons en help Nederland vooruit

Antje Jordan

Raadslid Duurzaamheid & Omgevingskwaliteit, Bestuur & Dienstverlening

Leiden

Ik wil wonen in een groene stad met schone lucht. De komende jaren moeten we hard aan het werk om van het aardgas los te komen en ons voor te bereiden op het veranderende klimaat. Dat gaat alleen lukken als we samenwerken en nu aan de slag gaan.

  • Groene energie: Leiden loopt ook de komende jaren voorop in het afkoppelen van wijken van het aardgas. Nieuwbouw wordt “Nul-op-de-meter”. De gemeente faciliteert het plaatsen van zonnepanelen op alle daken en doet onderzoek naar ruimte voor windenergie. Ik wil mij ervoor inzetten dat de gemeente vastlegt dat grootschalige wind- en zonne-energie alleen mag als de inwoners van Leiden ervan profiteren.
  • Schone Lucht: Er komen voldoende veilige parkeerplaatsen voor fietsen bij. De binnenstad wordt autoluw en het gebruik van vervuildende scooters wordt ontmoedigd. Er komt meer groen in de stad en het bestaande groen wordt natuurvriendelijk beheert.
  • Samen met bewoners: In Leiden zijn veel actieve wijkcomités en burgerinitiatieven. Ik wil dat de gemeente gelijkwaardig samenwerkt met haar inwoners en alle aanwezige energie en kennis benut.

Ik ben geboren en opgegroeid in het voormalige Oost-Duitsland en woon nu bijna de helft van mijn leven in Leiden. De laatste jaren woon ik in de Lage Mors.

In mijn werk help ik burgerinitiatieven die zich met duurzame energie bezig houden en zet ik mij ervoor in dat de kosten van de energietransitie rechtvaardig worden verdeeld.

In mijn vrije tijd organiseer ik onder andere het Repaircafé Leiden en zorg ik als mede-oprichter en actief lid van Zon op Leiden dat ook inwoners zonder geschikt dak gebruik kunnen maken van zonnenenergie.

Meer van Antje Jordan