Steun ons en help Nederland vooruit

Burger & Overheid

Themacommissie

Voor D66 Leiden is het belangrijk dat inwoners van onze stad mee kunnen doen, meegenomen worden in beslissingen en inspraak hebben op de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Een goed bestuurde stad draagt bij aan de kwaliteit van de lokale democratie, de verhouding tussen overheid en burger en de verbinding van inwoners met hun stad. De themacommissie burger & overheid faciliteert en organiseert de gedachtevorming op deze thema’s binnen de afdeling en ondersteunt het raadslid.

De themacommissie burger & overheid heeft speciale aandacht voor.

  • burgerinitiatieven
  • politieke participatie;
  • ICT-ontwikkelingen in het lokaal bestuur;
  • lokale democratie en bestuurlijke samenwerkingsverbanden;
  • een transparante overheid;
  • gemeentefinanciën