Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

Themacommissie

“Cultuur is van iedereen,
voor iedereen en voor iedereen anders”
– cultuurvisie Hans van Mierlo Stichting 2014.

De themacommissie Cultuur buigt zich met enthousiastelingen uit de stad over de culturele agenda van D66 Leiden. De achtergronden van de commissieleden zijn uiteenlopend; van (kunstacademie)studenten en MKB’ers tot professionals, maar allen met een speciale affiniteit met kunst en cultuur. Zij ondersteunen het portefeuillehoudend raadslid in haar taken door te functioneren als klankbord en haar te voorzien van nieuwe ideeën omtrent cultuurbeleid in onze stad. Daarnaast ligt er een door ons georganiseerde thema-activiteit voor alle afdelingsleden in het verschiet, al dan niet in samenwerking met een andere themacommissie zoals Onderwijs.

Pijlers van het D66-beleid in Leiden zijn steun aan ontplooiing van talent (denk aan toegankelijk cultuuronderwijs), aan het kunstzinnig experiment (bijvoorbeeld initiatieven als PS|Theater) en aan modern beheer en behoud van bestaande cultuur (Lakenhalverbouwing).

Mocht je graag –hetzij binnen de themacommissie, hetzij erbuiten – mee willen denken over cultuur, neem dan contact met ons op via de voorzitter van de PPC: jasmijn.touw@d66leiden.nl