Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Themacommissie

D66 Leiden streeft ernaar om inwoners van Leiden in staat te stellen zich hun leven lang te blijven ontwikkelen op de manier waarop zij dat willen. De themacommissie Onderwijs bestaat dan ook uit leden die door hun opleiding en/of werkervaring een bijzondere relatie met onderwijs op verschillende niveaus onderhouden. Ook het D66-raadslid met de portefeuille Onderwijs is lid van de commissie.

De commissie ondersteunt het raadslid gevraagd en ongevraagd bij kwesties de politieke actualiteit betreffende, selecteert eigenstandig onderwerpen die nadere aandacht verdienen en diept deze uit en voelt zich verantwoordelijk voor de desbetreffende paragraaf in het eerstvolgende verkiezingsprogramma en in de verkiezingsprogramma’s die hierop volgen.

De commissie realiseert zich ten volle dat er sprake is van dwarsverbanden met de aandachtspunten van andere themacommissies van D66 Leiden; hierbij denke men in het bijzonder aan onderwijs/zorg (e.g. passend onderwijs) en onderwijs/cultuur (e.g. cultuureducatie), maar ook aan bijvoorbeeld onderwijs/sport (e.g. schoolsporten) en onderwijs/bereikbaarheid (e.g. veiligheid rond scholen).

Hiernaast richt de commissie zich vanuit de wens om kennisinstellingen in Leiden de ruimte te geven om te floreren, thans op de volgende thema’s:

  1. Bekwaamheid leerkracht en leerling – bijzonder aandachtspunt: Mediawijsheid;
  2. Inrichting scholen – bijzonder aandachtspunt: Ontwikkeling ‘brede school’;
  3. Achterstanden & afstand tot school – bijzondere aandachtspunten: Taal– en rekenachterstand, monitor thuiszitters, vrijheid van schoolkeuze;
  4. Samenwerking – bijzondere aandachtspunten: Gevolgen van het afschaffen van de CITO-toets, overgang PO–VO.

Denk jij een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de themacommissie Onderwijs, neem dan gerust contact op met commissievoorzitter Michel Buijs (Michel.Buijs@D66Leiden.nl) voor een wederzijds kennismakingsgesprek.