Steun ons en help Nederland vooruit

Paul Dirkse

Wethouder Kennis, Onderwijs, Sport & Financiën

51 jaar

Leiden

Niets mooier dan mij elke dag in te kunnen zetten voor Leiden, stad van mijn hart. Mijn naam is Paul Dirkse, ik vind het een eer om voor een tweede termijn wethouder te zijn. Ik hoor het zeer regelmatig, van inwoners en bezoekers: Het gaat goed met Leiden. Er komen banen bij, de binnenstad leeft als nooit tevoren en het groene Singelpark vormt zich. Leiden wordt steeds mooier!

Net als de afgelopen acht jaar blijft D66 komende periode als grootste partij in de raad vanuit het college meewerken aan de ontwikkeling van de Stad van Ontdekkingen. Ik zal mij de komende jaren specifiek richten op het verder versterken van Leiden als kennisstad. Door de combinatie van kennisinstellingen, ondernemers en onderwijs nog beter te benutten blijft Leiden een plaats waar mensen graag wonen, werken en ontspannen. Waar het beste onderwijs van Nederland wordt gegeven, waar jong en oud in beweging is en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen.

De gemeente krijgt een grotere rol in maatschappelijke uitdagingen, denk aan de verduurzaming en aan de invoering van de Omgevingswet. Maar denk zeker ook aan de organisatie van het sociaal domein. In die context beschouw ik het als een grote uitdaging om de verantwoordelijkheid te dragen voor een solide financieel beleid.

We nemen de verantwoordelijkheid om deze stad verder te brengen in een snel veranderende wereld. Daarin vertrouwen we op de enorme kracht en energie van inwoners en ondernemers uit de stad, laten we met elkaar werken aan een groene, sociale en ondernemende stad. D66 krijgt het voor elkaar!

Meer van Paul Dirkse