Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ordening & Bereikbaarheid

Themacommissie

De themacommissie Ruimtelijke ordening & Bereikbaarheid raakt alle ontwikkelingen in Leiden die op straat te zien zijn.

Het is vast niemand ontgaan dat Leiden volop wordt verbouwd! We zien een nieuwe parkeergarage onder de Lammermarkt ontstaan, de Aalmarkt wordt in 2017 toegevoegd aan ons winkelaanbod en ook voor het stationsgebied staan grote plannen ons te wachten. Maar ook achter de schermen spelen belangrijke thema’s: hoe kan de overlast door verkamering van panden worden aangepakt? Of hoe zorgen we voor voldoende huisvesting voor (buitenlandse) short-stay studenten? Dit zijn de onderwerpen waar de themacommissie mee aan de slag is gegaan, door zelf activiteiten te organiseren voor geïnteresseerden, of door één of meerdere van de vijf betrokken raadsleden te ondersteunen. Dat maakt deze themacommissie ook ontzettend interessant – de volle breedte van onze dynamische stad passeert de revue!