Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Themacommissie

De themacommissie Veiligheid en Justitie is een enthousiaste groep mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij onderwerpen op het gebied van veiligheid en justitie. Deze kennis wordt ingezet op Leidse vraagstukken.

Zo houden wij ons onder andere bezig met:

  • het ondersteunen van het raadslid ten aanzien van actuele thema’s;
  • het organiseren van bepaalde activiteiten. Zo hebben we in 2015 een bezoek gebracht aan het Veiligheidshuis in Leiden en een avond georganiseerd over de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s);
  • het opstellen van de veiligheidsparagraaf in het verkiezingsprogramma;
  • verschillende thema’s: het Leidse wietteeltbeleid, het integrale veiligheidsplan, de bevoegdheden van de burgemeester, veiligheid versus onveiligheidsgevoelens, etc…