Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg & Welzijn

Themacommissie

De themacommissie Zorg & Welzijn houdt zich bezig met diverse onderwerpen. Je kunt hierbij denken aan de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de nieuwe jeugdwet (vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk), opvang van daklozen en verslaafden en subsidieverlening aan maatschappelijke instellingen.

De afgelopen periode heeft de commissie zich veel bezig gehouden met de nieuwe jeugdwet en welke rol gemeenten kunnen en moeten spelen. Ook de WMO is veelvuldig aan bod gekomen. Door de 3 grote decentralisaties die plaats hebben gevonden is de verwachting dat dit ook de komende jaren belangrijke onderwerpen zullen zijn.

Naast het -gevraagd en ongevraagd- ondersteunen van de raadsleden wil de commissie ook een bijdrage leveren aan het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma 2018. En wil de commissie een bijdrage leveren aan de activiteiten binnen de afdeling. Een recent voorbeeld van die ambitie is de organisatie van een politiek café over jeugdhulp.