Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg & Welzijn

Themacommissie

De themacommissie Zorg & Welzijn houdt zich bezig met diverse onderwerpen. Je kunt hierbij denken aan de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de jeugdwet, opvang van daklozen en verslaafden en een gezonde leefomgeving.

Preventiebeleid, buurtteams, kwetsbare bewoners en brede toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat zijn thema’s die de commissie inventariseert, onderzoekt en bespreekt. Ook het organiseren van activiteiten en werkbezoeken zijn onderdeel van het werkprogramma.

Wil jij meehelpen om onze visie op zorg aan te scherpen en heb je affiniteit met en/of ervaring met zorg en welzijn, meld je dan aan voor deze werkgroep.