Steun ons en help Nederland vooruit

Masterclasses Gemeentepolitiek, een introductie in de raad

In de aanloop naar de gemeenteraads- verkiezingen van maart 2018 organiseert de D66 regio Zuid-Holland met de afdeling D66 Leiden de Masterclasses Gemeentepolitiek, voor iedereen die meer wil weten over wat het raadslidmaatschap inhoudt. Het maak niet uit of je ambieert raadslid te worden of gewoon meer wil weten over  de gemeenteraad.

 

De masterclasses bestaan uit een oriënterende bijeenkomst in mei en  – voor degenen die daarna overwegen zich kandidaat te stellen of andere geïnteresseerden – 2 verdiepende bijeenkomsten in juni en augustus.
De Masterclasses Gemeentepolitiek worden verspreid over de provincie op 3 locaties georganiseerd in Leiden, Dordrecht en in Gouda.

Verdiepende sessies: wat mag je verwachten?
Na de start bijeenkomst besluit je of  je de volgende stap wil zetten naar het raadslidmaatschap, en door wilt gaan met de twee verdiepende sessies. Steek jij je hand op?

  1. Wat maakt jou een goed D66 politicus? We gaan dan in op ons gedachtegoed, effectief opereren in de raad (raadsinstrumenten, en de verschillende rollen binnen de fractie) en cases uit de praktijk. Planning: zaterdagmiddag 17 juni in Leiden (zie programma) en op 24 juni in Gouda.
    Geadviseerd wordt om in deze fase een commissievergadering te bezoeken en ook de D66 zelfassessment scan voor potentiële raadsleden te doen. Aan de hand van de scan* krijg je een goed beeld van jouw profiel in relatie tot het profiel van een D66 raadslid.
  2. Aan de slag! Tijdens deze sessie krijg je trainingen van vaardigheden door professionals en doen we een raadssimulatie. Planning: zaterdagmiddag 26 augustus in Leiden en 9 september in Dordrecht.

De kosten van deelname aan de twee verdiepende sessies bedragen 66 euro. De D66 raadsleden scan kost 50 euro extra. Met beide investeer je in jezelf als kandidaat-raadslid.

De 2 verdiepende masterclasses vinden plaats voor de sluiting van de kandidaatstelling voor raadsleden. De kandidaatstelling voor het raadslidmaatschap in Leiden is van 25 augustus tot en met 25 september. Alle Leidse leden ontvangen daarvoor tzt een uitnodiging. Klik hier voor het profiel en de competenties van een D66 Leiden raadslid.

Aanmelding
De aanmelding voor de 1e sessie in Leiden is inmiddels gesloten. Meld je tot 3 juni aan voor de verdiepende bijeenkomsten in Leiden op 17 juni en 26 augustus via D66 Leiden opleidingen en maak svp ook meteen de kosten over. Je aanmelding geldt pas na ontvangst van de betaling.

Kosten en betaling
Voor de 2 verdiepende Masterclasses Gemeentepolitiek samen betaal je 66 euro. Dit bedrag maak je over naar NL89 RABO 0143 9130 85 ten name van D66 Leiden en vermeld svp daarbij de naam van de opleiding Masterclasses Gemeentepolitiek, jouw naam en de locatie waar je wilt deelnemen.
Ook als je niet beide bijeenkomsten bij kunt wonen, geldt het volledige bedrag. Bij verhindering is het wel mogelijk de masterclass op een andere locatie te volgen.

* De raadsleden scan vind je op www.MijnD66.nl, daar vindt ook de betaling voor de scan plaats. De scan is strikt vertrouwelijk, alleen jij krijgt de resultaten te zien. Deelname aan de scan is facultatief, maar we raden ten zeerste aan deze waardevolle scan te doen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018