Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

De mensen die het bestuur van de afdeling D66 Leiden vormen.

Fractie

De raadsleden van D66 Leiden.

Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het Leidse college van B&W nemen twee D66’ers zitting.