Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

‘Afval als grondstof’

Een schone stad is een belangrijke voorwaarde voor prettig leven in de stad. Niet alleen voor Leidenaren zelf, maar ook voor ondernemers en bezoekers van de stad is dit een must. D66 zet in op het gebruik van afval als grondstof. Om dit tot een succes te maken is het belangrijk dat Leidenaren bewust omgaan met afval. Dit betekent goede afvalscheiding, zodat restproducten zo goed mogelijk worden ingezet. Hiervoor zijn voldoende containers in de stad nodig, waar men onder meer plastic, metaal, glas, papier van restproducten kan scheiden. Tegelijkertijd zetten wij in op het naderhand scheiden van plastic en restafval, omdat dit steeds effectiever en efficiƫnter is.

Pak zwerfafval aan en verbeter het onderhoud van de openbare ruimte
De ambitie van D66 is het onderhoud van de openbare ruimte zichtbaar verbeteren en zwerfafval actief terug te dringen. Op plekken waar geregeld zwerfaval ontstaat, moet de gemeente maatregelen nemen om dit te bestrijden.

Ondergrondse containers uitbreiden
Afgelopen jaren hebben we met succes ondergrondse containers gerealiseerd in de binnenstad. D66 wil ook ondergrondse afvalcontainers plaatsen in andere wijken waar bewoners last hebben van afval op straat.

Gebruik afval als grondstof
D66 zet in op het gebruik van afval als grondstof. Om dit tot een succes te maken is het belangrijk dat Leidenaren bewust omgaan met afval. Dit betekent goede afvalscheiding, zodat restproducten zo goed mogelijk worden ingezet. Hiervoor zijn voldoende containers in de stad nodig, waar men onder meer plastic, metaal, glas, papier van restproducten kan scheiden. Tegelijkertijd zetten wij in op het naderhand scheiden van plastic en restafval, omdat dit steeds effectiever en efficiƫnter is.

Meeuwenoverlast
Meeuwen zijn veel Leidenaren een doorn in het oog. Meeuwen zorgen voor overlast op schoolpleinen en terrassen. D66 blijft zich inzetten voor vernieuwende oplossingen om de overlast tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018