Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebestrijding

‘Een sociaal en vernieuwend armoedebeleid’

Leiden kent een zeer sociaal armoedebeleid. Ook de komende periode willen wij dat mensen die iets meer verdienen dan de bijstandsnorm in aanmerking komen voor aanvullende hulp in het minimabeleid. D66 wil een nieuw armoedebeleid dat mensen ondersteunt om structureel uit de armoede te komen en om zelfstandig hun leven te leiden. Het systeem moet simpeler en dichter bij de bron. Wat D66 betreft hoeft er dan ook niet meer geld voor armoedebestrijding te komen, maar moet het effectiever worden besteed. D66 vindt bovendien dat kinderen nooit de dupe mogen worden van problemen waar zij niet de oorzaak van zijn, zoals armoede.

Moderne schuldhulpverlening
D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken en als dit toch gebeurt, dat zij zo snel mogelijk uit de schulden komen. Het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente moet stevig zijn en aansluiten bij de levenswereld van mensen. De gemeente moet op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van betalingsproblemen: effectief samenwerken met organisaties voor schuldhulpverlening en woningbouwcorporaties en voorlichting die past bij de doelgroep zijn van belang.

Versterk het Kindpakket
Dankzij D66 is in 2014 het Kindpakket ingevoerd, zodat alle voorzieningen voor kinderen gebundeld zijn. D66 wil het Kindpakket versterken, mede door kinderen te betrekken bij de inhoud van het pakket. Het doel van het Kindpakket is dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld door te sporten en te leren zwemmen, zich cultureel te ontwikkelen en door gebruik te maken van de bibliotheek. D66 wil het aanvragen van het Kindpakket versimpelen, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om met één formulier meerdere regelingen aan te vragen of om het Kindpakket voor meerdere jaren aan te vragen.

Gelijke toegang voor kinderen tot sport en cultuur
D66 vindt dat alle kinderen toegang zouden moeten hebben tot sport en cultuur. In het huidige minimabeleid is dit niet altijd mogelijk. Voor veel sporten en muzieklessen zijn de regelingen niet kostendekkend. Zo kan een kind er wel een lidmaatschap van een voetbalvereniging, maar niet dat van een hockeyvereniging mee betalen. Daarom kiest D66 om het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds zo aan te passen dat het de kosten voor een lidmaatschap dekt, ongeacht sport of instrument. D66 wil dat deze fondsen ook daadwerkelijk worden gebruikt en dat de gemeente de betreffende doelgroepen actief stimuleert.

Pak doelbewuste fraude aan
D66 vindt dat fraude ernstig afbreuk doet aan onze sociale voorzieningen. Mensen die doelbewust frauderen ontnemen anderen de mogelijkheid om gebruik te maken van diezelfde voorziening. D66 vindt doelbewuste fraude daarom onaanvaardbaar en wil dat de gemeente met een scherp oog toeziet op rechtvaardig gebruik van voorzieningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018