Steun ons en help Nederland vooruit

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Onderwijskwaliteit staat of valt met leraren. Daarom willen wij stimuleren dat leraren de mogelijkheid hebben om zich meer te richten op het lesgeven, in plaats van bezig te zijn met administratie of andere bijzaken. In de Tweede Kamer maakt D66 zich daarom sterk voor kleinere klassen. Ook het in dienst nemen van voldoende ondersteunende medewerkers, zoals conciërges en vakleerkrachten bewegingsonderwijs, kan hieraan bijdragen. 

Ondersteun de Leidse leraren
In overleg met leraren en scholen in Leiden wil D66 leraren ondersteunen, waar dat het meest nodig is. Wij denken bijvoorbeeld aan een persoonlijk opleidingsbudget waarmee leraren zich kunnen ontwikkelen, zich kunnen laten coachen of een onderwijsinnovatieproject kunnen starten.

Moderne schoolgebouwen
D66 vindt het belangrijk dat leraren en leerlingen in een modern schoolgebouw bijeenkomen. Afgelopen periode heeft de gemeente geïnvesteerd in moderne huisvesting van het Stedelijk Gymnasium, het Leonardo College en het Bonaventuracollege VMBO Boerhaavelaan. Ook komende periode wil D66 de landelijke bijdrage voor huisvesting van scholen aanvullen met geld vanuit de gemeente Leiden. Daarbij wil D66 scholen inrichten op een manier die bijdraagt aan gezondheid, beweging en duurzaamheid.

Maatschappelijk benutten schoolgebouwen
In ruil voor de extra investeringen die de gemeente doet in de schoolgebouwen, verwacht D66 dat de schoolbesturen meewerken aan het optimaal maatschappelijk laten renderen van die schoolgebouwen. Dit kan volgens D66 door het schoolgebouw in de avond en in het weekend open te stellen voor cursussen en door sportverenigingen in gymzalen toe te laten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018