Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en gemeentelijke organisatie

‘Een gemeente die innoveert’

De gemeente sluit steeds meer zaken aan op internet, het zogenaamde ‘Internet of Things for Smart Cities’. D66 wil dat Leiden als Kennisstad nadrukkelijker deze mogelijkheden gebruikt om samen met ondernemers en burgers innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Om Leidenaren meer te betrekken bij het lokaal bestuur en hun zeggenschap te vergroten wil D66 experimenteren met innovatieve vormen van lokale democratie.

Experimenteer met nieuwe vormen lokaal bestuur
Om Leidenaren meer te betrekken bij het lokaal bestuur en hun zeggenschap te vergroten wil D66 experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. De burgertop en burgerbegroting zijn in Leiden al in gang gezet. Ook bieden de huidige wijkfondsen de mogelijkheid om betrokkenheid van bewoners te vergroten. D66 ondersteunt initiatieven zoals ‘right to challenge’, waarbij inwoners taken van de gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.

Visie op de digitale samenleving
D66 wil dat beveiliging bij dit soort innovatieve trajecten vanaf het begin een rol speelt. Wij willen dat het college een progressieve en democratische visie op de digitale samenleving ontwikkelt, waarin ook de visie van Leiden als Smart City uiteengezet wordt.

Open Data
D66 stelt data van de gemeente zoveel mogelijk via open data beschikbaar. Zo krijgen inwoners en ondernemers de kans deze informatie te gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van apps voor bijvoorbeeld beschikbare parkeerplekken of volle afvalcontainers. De open data worden op een zorgvuldige wijze verzameld en beschikbaar gesteld conform de open data standaarden van het Rijk.

Digitale veiligheid
Op initiatief van D66 is digitale klokkenluidersbeleid, ‘responsible disclosure’, ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat Leidenaren zwakke plekken in de ICT-beveiliging kunnen melden. Op dit moment zijn de gemeentelijke datasystemen nog onvoldoende op de toekomst voorbereid. D66 investeert in het op orde brengen van gemeentelijke datasystemen zodat deze voldoende beveiligd zijn om lekken en hacken te voorkomen. Privacyrisico’s moeten volgens een vaste methode (een zogenaamd PIA: Privacy Impact Assessment) onderzocht worden voordat de gemeente gegevensbestanden koppelt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018