Steun ons en help Nederland vooruit

Buurtteams

Zorg voor kwetsbare bewoners
Kwalitatief goede zorg vraagt ook om visie op de bescherming van de meer kwetsbare bewoners van de stad. Zolang de decentralisatie op de maatschappelijke opvang van kracht is, blijft de centrumfunctie van Leiden voor de regio behouden. D66 zet zich in om in regionaal verband afspraken te maken over de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke handicap, studenten met een fysieke beperking, statushouders, daklozen en verslaafden. De maatschappelijke opvang en GGZ-opvang moeten worden versterkt: daar waar er onaanvaardbare risico’s zijn, moeten er voor acute zorg 24 uur per dag voldoende veilige plekken zijn. Dit is op dit moment vanwege wachtlijsten niet altijd het geval. Ook wordt GGZ-expertise in sociale wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams opgenomen om laagdrempelige GGZ-expertise lokaal beschikbaar te hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018