Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

‘Cultuur voor iedereen’

Cultuur verbindt, inspireert en ontspant. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om in aanraking te komen met kunst en cultuur. D66 maakt cultuur voor iedereen toegankelijk door kunst zichtbaar op straat tentoon te stellen. Ook de komende periode blijft D66 investeren in cultuur.

Kunst in openbare ruimte
D66 ziet graag meer kunst in de wijken en parken. De Tuin van Noord, Wijkpark Merenwijk en het Singelpark lenen zich hier goed voor, maar we denken ook aan minder traditionele kunstvormen, zoals graffitiwalls in fietstunnels. ‘Beelden in Leiden’ is een voorbeeld van een initiatief dat D66 afgelopen jaren heeft ondersteund en zal blijven ondersteunen.

Ruimte voor amateurkunstenaars
Actieve deelname aan cultuur vergroot de creatieve vermogens en zelfwaardering en leert mensen met elkaar samen te werken. D66 vindt dat er voldoende aanbod moet zijn voor Leidse amateurkunstenaars en dat aanbod moet ook helder en overzichtelijk zijn.

Behoud Cultuurfonds en cultuurmakelaar
De combinatie van een investeringsfonds gericht op cultuur en een cultuurmakelaar heeft geleid tot een sterke Leidse cultuursector met een breed aanbod. Dit betekent dat D66 zowel het Cultuurfonds als de cultuurmakelaar mogelijk blijft maken om de profilering van de culturele sector te versterken en de verbinding te leggen tussen de culturele sector en bedrijfsleven, onderwijs, sport en wetenschap.

Stimuleer cultuuronderwijs
D66 vindt het belangrijk dat er goed cultuuronderwijs voor (basis)schoolleerlingen in Leiden is. Leerlingen moeten kunnen profiteren van een breed aanbod: in de klas kunnen ze via vakdocenten en kunstenaars kennis maken met expressievakken en in de stad kunnen ze een bezoek brengen aan musea, theater, dans en andere expressieve cultuurvormen. Het Verwonderpaspoort en het Scholierenfilmfestival Leiden zijn goede voorbeelden van manieren waarop kinderen kennis kunnen maken met cultuur.

De &cultuurkaart voor alle studenten
D66 wil dat de &cultuurkaart beschikbaar is voor iedereen die ingeschreven is bij een Leidse MBO, HBO of universiteit. Op dit moment is de beschikbaarheid van deze kaart beperkt tot studenten die lid zijn bij een studentenvereniging.

Betere samenwerking Leidse podiuminstellingen
D66 wil dat onderzocht wordt hoe de Leidse podiuminstellingen (Stadsgehoorzaal, Stadsschouwburg, Gebr. De Nobel, Theater ins Blau) tot een beter op elkaar afgestemde programmering kunnen komen en de overhead kunnen beperken.

Moderne bibliotheek
Wat D66 betreft is Leiden toe aan een moderne bibliotheek die een rol speelt bij culturele, educatieve en sociale activiteiten. De bibliotheek is veranderd van een plek waar je alleen boeken kunt lenen in een gemakkelijk toegankelijke plek waar iedereen terecht kan om zich te ontwikkelen, te studeren en anderen te ontmoeten. Een moderne bibliotheek kan een rol spelen bij het bij elkaar brengen van bewoners met verschillende culturele, sociaal-maatschappelijke achtergronden en van diverse generaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018