Steun ons en help Nederland vooruit

Autogebruik vergroenen

‘Autoluwe binnenstad en Groen vervoer’

Goede luchtkwaliteit en aanvaardbare geluidsniveaus zijn van levensbelang voor een stad waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. D66 wil de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Autogebruik vergroenen
De auto blijft een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit. In het streven naar CO2-reductie, de vermindering van uitstoot van fijnstof en van de productie van geluid, wil D66 aantrekkelijke alternatieven stimuleren, zoals deelauto’s en elektrisch rijden. Wij willen voldoende elektrische laadpalen in parkeergarages en in wijken van Leiden.

Autoluwe binnenstad
D66 wil dat binnen de singels alleen bestemmingsverkeer wordt toegestaan. Om te beginnen willen we de komende periode de gehele westelijke binnenstad autoluw maken.

Uitbreiding autovrije gebieden
D66 wil een uitbreiding van het aantal autovrije gebieden. De autovrije Hooglandse Kerkgracht is een voorbeeld van een straat waarbij ruimte is voor groen, kunst en voetgangers, in plaats van voor auto’s. Zo’n beeld willen wij op meer plekken zien. D66 ziet bijvoorbeeld graag een autovrij Rapenburg. Wij verwachten dat de moeite van het elders parkeren opweegt tegen het woonplezier en het mooier worden van de omgeving.

Uitbreiding milieuzone
Om voor Leidenaren de luchtkwaliteit te verbeteren willen we vervuilende (tweetakt) scooters, brommers en boten uit de stad weren, bijvoorbeeld door de milieuzone uit te breiden.

Ondergronds parkeren in de binnenstad
D66 is er trots op dat de stad er met de komst van de twee parkeergarages onder de Lammermarkt en Garemarkt er twee groene pleinen bij krijgt. Niet alleen de auto’s die voorheen op deze pleinen geparkeerd stonden, kunnen nu ondergronds staan; er zijn ook in de omgeving van de parkeergarages minder parkeerplaatsen op straat nodig. D66 wil stimuleren om ondergronds te parkeren. Dit kan door voor bezoekersparkeren het inpandig parkeren goedkoper te maken dan het parkeren op straat.

Parkeergarage als vervoersknooppunt
D66 ziet de parkeergarages niet alleen als plek om auto’s te parkeren, maar ook als vervoersknooppunten van stadsverkeer, waar alle vervoersmodaliteiten op elkaar aansluiten. Een plek waar bewoners of bezoekers hun (huur- of deel) auto parkeren en vervolgens overstappen op een ander vervoermiddel om de laatste kilometers van de reis af te leggen. Dit kan gerealiseerd worden door middel van bijvoorbeeld leen- of deelfietsen of elektrische busjes die mensen naar het centrum vervoeren.

Duurzaam stedelijk distributiesysteem
Voor de bevoorrading van onder andere de winkels in de stad wil D66 dat de gemeente Leiden, in een regierol samen de Leidse ondernemers en één of meer marktpartijen, komt tot een innovatief systeem van slimme en duurzame stedelijke distributie. Bijvoorbeeld door aan de rand van de stad één of meer distributiecentra te realiseren en vanaf daar laden en lossen met elektrisch en kleiner vervoer naar de binnenstad en andere locaties te faciliteren kun je grote vrachtwagens en vervuilende bestelwagens uit de (binnen)stad weren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018