Steun ons en help Nederland vooruit

Fiets op 1

‘De fiets op één’

In een compacte stad als Leiden is de fiets vaak het meest geschikte vervoermiddel. Ook voor woon-werkverkeer naar de omliggende gemeenten, Den Haag en Zoetermeer, wordt de fiets steeds meer gebruikt. Wij kiezen voor de fiets bij investeringen in bereikbaarheid.

Fietssnelwegen
Om verkeersveiligheid en de snelheid van doorstroming te verbeteren willen we nog meer fietssnelwegen aanleggen naar omliggende dorpen in de regio.

Fietspaden zijn voor fietsers
Scooters en snorfietsen verplaatsen we zoveel mogelijk naar de rijbaan. Voor hoofdfietsroutes streven we ernaar fietsers voorrang te geven op autoverkeer, bijvoorbeeld bij verkeerslichten.

Veilige en bredere fietspaden
Door de opkomst van elektrische fietsen zien we dat er onveilige situaties ontstaan met langzame en snelle fietsers op dezelfde fietspaden. Wij investeren in veilige inrichting van fietspaden, zoals het verbreden van fietspaden.

Aanpak gevaarlijke fietspunten
We pakken bekende gevaarlijke fietspunten aan, zoals de Posthofrotonde.

Aansluiting bij fietsnetwerk F10
Wij willen dat Leiden een ambitieuze fietsstad blijft en aansluiting zoekt bij de F10. Dit is een netwerk van fietssteden die er, net als D66, van overtuigd zijn dat de fiets bijdraagt aan het realiseren van stedelijke ambities zoals verduurzaming, verstedelijking en bereikbaarheid.

Meer fietsenstallingen bij station en in het centrum
Op sommige plekken in Leiden, in het bijzonder in het stationsgebied en de binnenstad, zorgen fietsen op straat voor overlast. D66 wil meer fietsenstallingen, bijvoorbeeld door het bouwen van fietsenstallingen onder de te bouwen Lorentz in het stationsgebied en onder de HEMA in de Haarlemmerstraat. Ook lege winkels aan de randen van het winkelgebied kunnen hiervoor worden ingezet.

Ruimte voor moderne typen fiets
Belangrijk is dat de fietsenstallingen ingericht zijn naar de behoefte van fietsers en dus voldoende plek bieden voor bakfietsen, e-bikes en fietsen met manden en kinderzitjes.

Extra fietsplekken in woonwijken
Ook in woonwijken zoals de Lage Mors willen we de overlast van gestalde fietsen op straat tegengaan door het creëren van meer fietsparkeerplekken. Dit kan door speciale vakken aan te brengen. Wat D66 betreft mag dit ten koste gaan van autoparkeerplaatsen.

Kansen voor deelfietsen
Het delen van fietsen en het gebruik van leenfietsen zijn wat ons betreft mooie initiatieven. Wij ondersteunen dit door nieuwe platforms voor deelfietsen de ruimte te geven. D66 wil dat deze initiatieven bijdragen aan een oplossing voor het overschot aan fietsen op straat. Wij starten een experiment met deelfietsen onder Leidse studenten.

Extra OV-fietspunten
D66 wil op meer locaties OV-fietsuitleenpunten in de stad mogelijk te maken. Parkeergarages of (parkeer)locaties aan de rand van de stad zijn hier geschikt voor.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018