Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel beleid

Transparante gemeentefinanciën
D66 vindt het belangrijk dat Leidenaren kunnen zien waaraan collectieve middelen worden besteed. De gemeente moet dit helder inzichtelijk maken op haar website.

Financieel beleid samen mét de stad
D66 wil dat bewoners, bedrijven en organisaties worden betrokken bij het (financieel) beleid van de stad. Ook worden bezuinigingen in samenspraak met de sector ingevuld.

Tegenvallers niet opvangen door stijging lokale lasten
D66 vindt dat de Leidenaar een lokaal belastingtarief mag verwachten dat past bij de voorzieningen die een stad als Leiden biedt. Bij financiële tegenvallers moet in eerste instantie worden gekeken naar de oorzaken van de tegenvallers, mogelijkheden om efficiënter te werken en naar andere hervormingen en bezuinigingen.

OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing
De afgelopen vier jaar is de onroerendezaakbelasting (OZB) in Leiden verlaagd. D66 houdt de OZB tot en met 2021 in euro’s gelijk en verhoogt het bedrag niet met de inflatie mee. D66 houdt de afvalstoffenheffing en de rioolheffing de komende jaren gelijk.

Subsidies met een helder doel
In de afgelopen jaren is er kritisch gekeken naar het subsidiëren van organisaties. Bij het verstrekken van subsidies vindt D66 het belangrijk dat er een maatschappelijke relevant doel is, er een concreet resultaat is en verwachten wij een heldere verantwoording. Wij willen dat subsidiedoelen ‘SMART’ worden gesteld. Aan het begin van de nieuwe coalitieperiode wil D66 een gerichte discussie voeren over wat de gemeente wel en niet subsidieert.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018