Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving in de wijk

Waar voorkomen niet meer kan, is handhaven noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat de politie voldoende agenten beschikbaar heeft om een rol te spelen in lokale handhaving.

Meer wijkagenten
Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook bij het tegengaan van huiselijk geweld. Daarom moeten er volgens D66 meer wijkagenten komen.

Ondermijning
D66 wil ook meer aandacht voor het fenomeen van ondermijnende criminaliteit: criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld verweven raken.

Prioriteer de handhavingsinzet per wijk
D66 wil dat de gemeente jaarlijks handhavingsarrangementen sluit met zowel de politie als met Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Hierin legt de gemeente samen met de politie, respectievelijk met BOA’s, vast welke capaciteit er beschikbaar is en waar de prioriteiten per wijk liggen. Ook zien wij kansen om de samenwerking tussen BOA’s en de politie te verbeteren.

Geen onnodig cameratoezicht en preventief fouilleren
D66 pleit ervoor vrijheden niet doelloos op te offeren in ruil voor schijnveiligheid. D66 is daarom tegen permanent cameratoezicht en terughoudendheid bij het inzetten van tijdelijk cameratoezicht en preventief fouilleren. Deze maatrelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Daarom zij wij voorstander van maatregelen met een afgesproken einddatum. De gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018