Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Integrale aanpak
D66 wil integrale, laagdrempelige jeugdzorg in Leiden die uitgaat van het versterken van de eigen kracht, zonder versnippering en verkokering. Het is belangrijk dat kinderen tijdig de juiste zorg krijgen om te voorkomen dat problemen in de toekomst groter worden en om te zorgen dat kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkelen. De jeugd is daarbij geen lijdend voorwerp, maar wordt zelf actief betrokken bij het samen oplossen van problemen.

Wijkgerichte aanpak
D66 wil een wijkgerichte aanpak met behulp van jeugd- en gezinsteams, omdat hulpverleners de mensen in de wijk en de problemen die daar spelen kennen.

Goede overgang van jeugd- naar volwassenzorg
D66 wil een goede overdracht van jeugd- naar volwassenenzorg.

Extra geld voor aanpak knelpunten en innovatie
D66 stelt de komende jaren extra geld beschikbaar om te blijven garanderen dat alle Leidse kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en de transformatie in de jeugdzorg een succes te maken. D66 wil komende jaren extra aandacht voor innovatie en diversiteit aan aanbieders in de jeugdzorg. Wij zoeken tevens meer verbinding met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, sport, veiligheid en openbare ruimte.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018