Steun ons en help Nederland vooruit

Kennisstad Leiden

Leiden is niet alleen een onderwijsstad, maar ook een kennisstad. Leiden heeft een bijzonder kennisklimaat doordat alle onderwijsniveaus er worden aangeboden en er zich veel kennisintensieve ondernemingen en instellingen in de stad bevinden. Bovendien kent Leiden veel nieuwsgierige en initiatiefrijke inwoners. Dit alles levert interessante kruisbestuivingen op, waardoor iedereen van Leidse talenten en innovaties kan profiteren.

Humanities Campus
De Leidse onderwijsinstellingen zijn van hoge kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat dat ook in de toekomst zo blijft. Daarom geven wij ruim baan aan de groei van onderwijsinstellingen in de onderwijsstad Leiden. D66 ondersteunt daarom de bouw van de Humanities Campus. Het is vanzelfsprekend dat D66 zich in zet voor passende oplossingen voor omwonenden.

Breng onderwijs, ondernemers en inwoners bij elkaar
D66 wil dat de gemeente alle partijen actief bij elkaar brengt. Wij stimuleren initiatieven die ervoor zorgen dat kennis in de praktijk optimaal wordt benut, bijvoorbeeld door samen te werken met gemeente, wijken of burgerinitiatieven. De overeenkomst ‘Kennisstad’ bevordert de samenwerking tussen primair, voortgezet, middelbaar en wetenschappelijk onderwijs. Een vervolgovereenkomst biedt ook andere partners zoals ondernemers en het Bio Science Park in Leiden kansen om aan te sluiten.

Campusontwikkeling
In de toekomst ziet D66 verdere campusontwikkeling in Leiden voor zich. Zo kan het Bio Science Park zich ontwikkelen tot een campus waar mensen studeren, wonen, werken, sporten en hun vrije tijd besteden.

Aandacht voor expats
D66 wil dat de gemeente internationalisering faciliteert door haar dienstverlening hieraan aan te passen en te zorgen voor passende huisvesting voor internationale studenten, expats en bezoekers die hier enkele maanden verblijven. We willen Leiden aantrekkelijker maken voor buitenlands talent door meer internationaal onderwijs aan te bieden. Zo wil D66 een internationale school in Leiden, zodat kinderen van internationale werknemers hier naar school kunnen gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018