Steun ons en help Nederland vooruit

Keuzevrijheid

Voor D66 is het belangrijk dat mensen de eigen regie hebben en zelf de keuze kunnen maken voor zorgaanbieders. Mensen moeten een goed geïnformeerde keuze kunnen maken uit het zorgaanbod. Hiertoe is op initiatief van D66 de ‘regionale digitale sociale kaart’ gelanceerd, die maandelijks geactualiseerd wordt. Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen naar eigen inzicht zorg inkopen. Met de ‘pilot integraal pgb 2018’ en ‘kwartiermaker integrale toegang’ heeft D66 verbetering gebracht in keuzevrijheid van Leidse cliënten.

Innovatie in de zorg
D66 vertrouwt erop dat juist kleinschalige initiatieven innovatie in het zorgaanbod kunnen aanjagen. Daarom willen ruimte voor zzp’ers en vrij gevestigden in de gemeentelijke inkoop van zorg.

Goede informatie
D66 wil dat mensen geïnformeerd een keuze kunnen maken over de zorg die bij hun situatie past. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die het lastig vinden om hun weg te vinden in de gemeente. Daarom pleit D66 voor één centraal punt in de gemeente waar mensen terecht kunnen voor vragen over zorg. D66 wil dat de gemeente transparanter is over compensatiemaatregelen, zodat deze beter worden benut.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018