Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaat

Het klimaat verandert. De stad moet zich klaarmaken voor veranderingen in neerslag en temperatuur. Extreme neerslag maakt dat meer water moet worden afgevoerd. Dit geeft druk op rioleringen. Ook het gas wordt schaarser en duurder. Om de afspraken van de klimaatakkoorden te halen, moet naar alternatieven gezocht worden.

Pak de riolering aan en ontlast waar mogelijk
D66 heeft eerder de riolering in De Kooi aangepakt. Komende jaren is dit ook nodig voor andere wijken. Om de druk te ontlasten zien wij een oplossing in het afvoeren van regenwater via de grachten in plaats van het riool.

Gasloos Leiden in 2050
Om de afspraken van de klimaatakkoorden te halen, stappen wij over op andere warmtebronnen. D66 richt zich op een gasloos Leiden in 2050. Daarom willen wij nieuwbouwwijken niet meer aansluiten op gas. De komende jaren zetten wij ons in om ook de overige woningen in de stad, wijk per wijk, klaar te maken voor alternatieven voor aardgas.

Eigen energieopwekking en deelname warmtealliantie
D66 wil dat Leiden niet alleen duurzaam gebruik maakt van energiebronnen, maar deze energie ook opwekt in de eigen regio. Daar hebben wij onze buurgemeenten voor nodig. Een van de manieren om een gasloos Leiden dichterbij te brengen is het verwarmen van woningen met behulp van het provinciaal warmtetransportnetwerk. D66 wil, in provinciaal verband, deelnemen aan de warmtealliantie en ziet hiervoor een actieve rol voor Leiden weggelegd.

Meer ruimte voor zonnepanelen
D66 biedt meer ruimte aan zonnepanelen in Leiden: ook in de binnenstad. Dat betekent dat bewoners ook zonnepanelen mogen plaatsen op gebouwen die onder het beschermd stadsgezicht vallen, bijvoorbeeld op plaatsen die niet direct vanaf de straat zichtbaar zijn. Daarnaast ondersteunen we wijkcollectieven die duurzame energie opwekken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018