Steun ons en help Nederland vooruit

Kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Zorg van goede kwaliteit is zorg waarbij de gemeente rekening houdt met wat de cliënt belangrijk vindt, wat hij of zij nog zelf kan en wil doen. Om te weten wat de kwaliteit van het zorgaanbod en het eigen beleid is, heeft de gemeente indicatoren en duiding nodig om effecten en resultaten tastbaar te maken en bij te sturen. Op initiatief van D66 is er in 2017 een onafhankelijke kwaliteitscommissie aangesteld die de gemeente en gemeenteraad hierin gaat ondersteunen.

Lokale ombudsman
Met de invoering van een vertrouwenspersoon is een mooie stap gezet naar integraal en centraal vertrouwenswerk. Waar dit eerder alleen voor jongeren beschikbaar was, is dit in de afgelopen periode voor het hele sociaal domein geregeld. Wel blijft er nog behoefte aan onafhankelijke klachtenbehandeling. Daarom wil D66 een lokale ombudsman voor het sociaal domein aanstellen om mensen meer inspraak te geven. Op deze manier ontstaan ook kansen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018