Steun ons en help Nederland vooruit

Leidse jeugd in beweging

Voor D66 is sport en bewegen de hoeksteen van het preventiebeleid. Sport en bewegen zijn voor jong en oud cruciaal voor een gezond en vitaal leven. Op dit moment zijn er nog (te) veel kinderen in Leiden die niet sporten of onvoldoende bewegen. Wij geloven dat kinderen die het plezier van sporten hebben ontdekt op latere leeftijd die gezonde leefstijl vasthouden. Daarom willen wij dat alle kinderen in Leiden van jongs af aan de kans krijgen om te sporten. Hiervoor presenteert D66 een set maatregelen.

Gratis sporten in groep 4 en 5
D66 wil dat alle Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten. Hiervoor maken wij het mogelijk dat kinderen een lidmaatschap van een sportvereniging naar keuze krijgen op kosten van de gemeente.

Samenwerking sport en school
D66 wil dat de gemeente de samenwerking tussen scholen en sportorganisaties bevordert. Samen zijn zij de motor van de Leidse jeugdsport. Deze samenwerking kan leiden tot initiatieven zowel tijdens schooltijden als daarbuiten.

Sport- en beweegvoorzieningen
D66 wil uitnodigen tot bewegen, door het plaatsen van sport- en beweegvoorzieningen op straat en in parken.

Buurtsportcoaches
D66 wil buurtsportcoaches inzetten als extra stimulans om kinderen het sport en beweegaanbod in hun buurt te geven.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Wij willen stimuleren dat alle Leidse scholen een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanstellen.

Verbeter kwaliteit gymzalen
D66 wil de kwaliteit van gymzalen verbeteren. Die zalen moeten multi-inzetbaar zijn voor sportverenigingen.

Sportvouchers voor minimagezinnen
Wij breiden de sportvouchers uit, zodat kinderen uit minimagezinnen die kunnen inzetten voor lidmaatschap van een sportvereniging, ongeacht welke sport dit is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018