Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemers

‘Een inspirerend ondernemersklimaat’

Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 wil dat Leiden doorgaat met het gericht aantrekken van (nieuwe typen van) bedrijvigheid, die aansluit op het profiel van de stad.

Ondersteun innovatieve, startende ondernemer
Dankzij D66 heeft Leiden een broedplaats voor startups: HUBspot. Het is een plek waar studenten, ondernemers en investeerders samenkomen. Zo ontstaan nieuwe ideeën. D66 zet dit initiatief voort, omdat het nodig is om starters goed op weg te helpen. Daarnaast zoekt D66 samenwerking met Leidse onderwijsinstellingen om afgestudeerden in staat te stellen te ondernemen. Steeds meer mensen beginnen later in hun carrière een eigen bedrijf. D66 wil dat ook zij toegang krijgen tot cursussen voor startende ondernemers.

Gemeentelijke accountmanagers
In de vorige periode heeft D66 meer accountmanagers bij de gemeente aangesteld. Hierdoor hebben ondernemers één aanspreekpunt binnen de gemeente. Gezien de tevredenheid onder ondernemers, zet D66 deze aanpak voort. Ook willen we het ondernemers gemakkelijker maken door vergunningsaanvragen te versimpelen en waar mogelijk weg te nemen.

Flexibel met mix van winkel en horeca, en vrije keuze openingstijden
D66 wil dat de gemeente zich flexibel opstelt ten aanzien van blurring, de verbinding van horeca, retail en andere dienstverlening in een zaak. Wat D66 betreft kunnen horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, mits zij dit in goed overleg met buurtbewoners doen. Dit geldt ook voor de sluitingstijden van terrassen en cafés.

Ondersteun ondernemers bij verduurzaming
Een belangrijke rol voor de gemeente is het aanjagen van duurzaamheid bij ondernemers. Het college heeft in samenwerking met Leidse horecaondernemers zowel energiebesparing als kostenbesparingen gerealiseerd. Deze aanpak wil D66 verbreden naar andere sectoren. In het bijzonder starters en MKB’ers kunnen bij het opstellen van plannen van aanpak hulp gebruiken van de gemeente. D66 wil dat de gemeente onnodige lokale regels en verordeningen schrapt als die duurzame bedrijfsvoering door Leidse ondernemers in de weg staan.

Werk samen en versterk het ondernemersklimaat
D66 ziet dat economische (regionale) samenwerkingsverbanden zoals Innovation Quarter en Economie071 bijdragen aan het versterken van het vestigingsklimaat en blijft daarop inzetten. Daarnaast ziet D66 verbeteringen van de woningmarkt, bereikbaarheid en het aanbod van cultuur en onderwijs, als belangrijke bijdragen aan het ondernemersklimaat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018