Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij straten en parken die uitnodigen om erdoorheen te lopen en te fietsen, bij het stimuleren van sport voor kinderen en bij een stad waar uitstoot van fijnstof en de productie van geluid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door preventie en vroege signalering kunnen met lichte zorg zwaardere problemen voorkomen worden.

Wethouder Gezondheid
In een volgend college wil D66 een wethouder voor gezondheid.

Sportfaciliteiten door de hele stad
In de gezonde stad is voldoende ruimte om te bewegen. Wij hebben vergroening van de stad, ruimte voor spelen en sport, fietsers en voetgangers als prioriteit. D66 wil door de hele stad sportfaciliteiten op straat en in parken realiseren. Dit kan een sportparcours zijn, een outdoor fitness-rek of een wandelroute.

Ruimte voor ontmoeten
Bij het (her)inrichten van een buurt zien wij graag dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht. De nieuwe omgevingswet biedt hier kansen toe.

Buurtteams
Sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams bieden Leidenaren laagdrempelige zorg op maat. Wij versterken deze buurtteams om zorg dichtbij te blijven organiseren. Deze teams hebben een belangrijke rol bij preventie, maar het ontbreekt hun momenteel aan middelen en tijd. Om dit te verbeteren moet er meer worden geïnvesteerd in cliëntondersteuning. Zorgverleners moeten ontlast worden van administratieve- en indiceringstaken om meer van hun beperkte tijd aan hun kernfunctie te kunnen besteden: het verlenen van zorg. Samenwerking met andere organisaties, zoals scholen en buurthuizen is belangrijk. D66 stimuleert dat jeugden gezinsteams en sociale wijkteams samen in één gebouw zitten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018