Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie voor veiligheid

‘Inzet op preventie’

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet: dat is voor D66 het uitgangspunt. De politie moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van beginnende overlast en criminaliteit herkend en aangepakt.

Voorkom radicalisering
De samenwerking tussen politie, scholen, bewoners, geloofsgemeenschappen en sportverenigingen is belangrijk bij het vroegtijdig opmerken van signalen van radicalisering. We willen voorkomen dat mensen zich aangetrokken voelen tot radicale idee├źn. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. D66 wil dat we jongeren perspectief op de toekomst geven door ervoor te zorgen dat iedereen met een diploma van school gaat, door te zorgen voor voldoende stageplekken en door iedereen kansen op de arbeidsmarkt te bieden. D66 ondersteunt projecten die hieraan bijdragen.

Prettige leefomgeving
Verzorgde parken en straten zorgen ervoor dat mensen zich buiten prettiger voelen en beperken de criminaliteit en overlast. D66 wil dat Leiden schoon is, waarin het straatmeubilair heel is en alle straatlantaarns het doen. We ondersteunen initiatieven van burgers en ondernemers om de leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Vuurwerkvrije zones
Dankzij vuurwerkvrije zones neemt de vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw in Leiden elk jaar verder af. Iedereen moet de jaarwisseling veilig kunnen vieren. D66 handhaaft de vuurwerkvrije zones en breidt die de komende jaren verder uit, naar gebieden zoals het Singelpark, het Kooipark, park Zeeheldenbuurt en park Matilo. In 2022 is Leiden vuurwerkvrij. Wel faciliteert de gemeente eindejaarsevenementen met centrale en veilige vuurwerkshows.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018