Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale opgave

We staan in de regio voor grote uitdagingen zoals energietransitie, klimaatverandering, veranderingen in mobiliteit en toename van de bevolking. Individuele gemeenten kunnen deze vraagstukken niet alleen oplossen. Daarom werkt de Leidse regio sinds een aantal jaren steeds intensiever samen. Afgelopen vier jaar zijn er enorme stappen gezet. Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten hebben een gezamenlijke toekomstagenda opgesteld, er is meer overleg tussen gemeentebesturen en er is bovenal meer vertrouwen in de regio.

Fusie biedt beste perspectief
D66 Leiden zet in op een bestuurlijke fusie met Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie met deze gemeenten het meest effectief en het meest efficiënt is om regionale uitdagingen samen aan te gaan. Wat D66 betreft is het belangrijk dat er komende jaren verder wordt toegewerkt naar samengaan van gemeenten, maar dat hoeft niet met alle gemeenten tegelijk. De ene gemeente kan meer tijd nodig hebben dan de andere. We streven naar een samengaan van de vijf gemeenten in uiterlijk 2025.

Randvoorwaarden om te komen tot één Leidse regio gemeente

  • Bij fusie blijft de lokale identiteit behouden en worden de voorzieningen verrijkt.
  • De gemeente en het gemeentebestuur blijven door bereikbaar en laagdrempelig aanspreekbaar te zijn dicht bij burgers staan. Wij zijn voorstander van wijkgericht werken, door middel van bijvoorbeeld aanspreekpunten en vertegenwoordiging per wijk en dorp.
  • Eén gemeente met één gemeenteraad is de enige manier waarop besluitvorming goed en democratisch tot stand kan komen. Zo kan het ‘democratisch gat’ structureel gedicht worden.
  • In de aanloop naar de fusie moeten de gemeenteraden hun controlerende taak goed blijven uitoefenen. D66 vindt het belangrijk dat ook de provincie en het Rijk bij de fusie betrokken zijn.
  • De inwoners van de vijf gemeenten moeten op een actieve wijze betrokken zijn in zo’n traject.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018